Jaké mám použít údaje pro přihlášení k databázi MySQL?

 • Přihlaste se do uživatelského rozhraní.
 • U vaší domény (viz seznam domén na "Dashboardu" nebo v menu "Domény>Správa domén") klikněte na tlačítko "Detail".
 • Klikněte na záložku "Databáze".
 • Pokud jste na stránce se správou databází poprvé nebude zde zatím založena žádná databáze. V takovém případě klikněte na tlačítko "Založit MySQL databázi".
 • Pokud je databáze založena uvidíte podobný výsledek jako na ilustračním obrázku.

 • Pro připojení databáze z vaší webové aplikace potřebujete znát tyto 4 údaje:

  1. Uživatelské jméno (MySQL User name / db_user): je generováno systémem a nelze jej měnit na uživatelský tvar.
  2. Heslo (MySQL Password / db_password): nahraďte zástupné znaky novým heslem a změny uložte, viz tlačítko "Uložit změny". Po uložení je heslo opět skryto. V případě ztráty hesla, je možná pouze jeho změna. Nezapomeňte, že při změně hesla v rozhraní je nutné provést stejnou úpravu také na FTP v konfiguračním souboru vaší aplikace.
  3. Jméno databáze (MySQL database name / db_name): je generováno systémem a nelze jej měnit na uživatelský název.
  4. Server (MySQL host name / db_host): adresa serveru nepoužívejte jako "localhost". Uveďte pouze hodnotu, kterou nalezte ve sloupci "Server" např. "hz-mysql5" jako na našem ilustračním obrázku. Ve vašem případě může být, ale adresa serveru pro jednotlivé databáze odlišná.

Časté chyby a jejich řešení

 1. Chcete-li si ověřit správnost přihlašovacích údajů, použijte adresu phpMyAdmin dle verze vaší databáze.
 2. Adresa databázového serveru není localhost, zkontrolujte a zadejte pouze adresu serveru uvedenou v uživatelském rozhraní.
 3. "Jméno vaší databáze" a "Uživatelské jméno" jsou dva různé údaje, pokud tyto údaje vyplňujete ve skriptu vícekrát shodně bude to důvod proč se vám přihlášení nedaří. Použijte pouze údaje z uživatelského rozhraní.
 4. "Jméno vaší databáze" a "Uživatelské jméno" nelze ze strany uživatele měnit. Použijte pouze údaje z uživatelského rozhraní.
 5. Ve vašich skriptech nepoužívejte mysql_pconnect, ale mysql_connect

Jaké údaje použít pro phpMyAdmin?

 • Přihlaste se do uživatelského rozhraní.
 • U vaší domény (viz seznam domén na "Dashboardu" nebo v menu "Domény>Správa domén") klikněte na tlačítko "Detail".
 • Klikněte na záložku "Databáze".
 • Pokud jste na stránce se správou databází poprvé nebude zde zatím založena žádná databáze. V takovém případě klikněte na tlačítko "Založit MySQL databázi".
 • Pokud je databáze založena uvidíte podobný výsledek jako na ilustračním obrázku.

 • Pro přihlášení k databázi přes aplikaci phpMyAdmin potřebujete znát především tyto údaje:

  1. Uživatelské jméno: je generováno systémem a nelze jej měnit na uživatelský tvar.
  2. Heslo: nahraďte zástupné znaky novým heslem a změny uložte, viz tlačítko "Uložit změny". Po uložení je heslo opět skryto. V případě ztráty hesla, je možná pouze jeho změna. Nezapomeňte, že při změně hesla v rozhraní je nutné provést stejnou úpravu také na FTP v konfiguračním souboru vaší aplikace.
  3. Typ databáze: číslo verze určuje jakou url adresu použít pro aplikaci phpMyAdmin k přihlášení.

  4. Server (Volba serveru): uživatelé s verzí databáze 5 a vyšší vybírají název serveru z padacího menu aplikace phpMyAdmin na přihlašovací obrazovce, viz ilustrační obrázek níže.

Jak mám naimportovat data s jinou znakovou sadou?

Pokud máte problém s importem vašich dat přes phpMyAdmin doporučujeme prověřit následující

 • Zkontrolujte zda-li se připojuje vaše prezentace s korektní znakovou sadou na MySQL server (set character set)
 • Pokud ano, pak je dobré zkontrolovat konzistenci dat.
 • Jestliže je konzistence dat také v pořádku pak přejdeme ke konverzi exportu MySQL. Pokud se z nějakého důvodu phpMyAdmin brání správnému importu (například tvrdošíjně importuje v utf8), pak použijeme nějaký software na konverzi například iconv a zkonvertujeme přímo z původní znakové sady (v našem případě windows1250) do utf8 (iconv -f windows-1250 -t utf-8 -o novy_soubor-v-utf.txt puvodni_soubor.txt).

Standarní import přes phpMyAdmin z jiné znakové sady (příklad pro CP1250 v MySQL5)

Po přihlášení k phpMyAdmin zvolíte vámi požadovanou znakovou sadu, která odpovídá vaši datové struktuře.

Dálé vyberete v levém menu vaši databázi určenou k importu dat. Ve zvolené databázi se vám zobrazí menu Importu. Vyberte tedy Import.

Na stránce importu vyberte soubor pro import z vašeho disku. A jako znakovou sadu vyberte CP1250. Cvakněte na tlačitko proveď a počkejte na dokončení vašeho importu.