Jaké mám použít údaje pro přihlášení k databázi MySQL?

Kde a jak získat údaje k přihlášení

 • Přihlásíme se do uživatelského rozhraní a vybereme postupně "Domény> Správa domén> ..Detail> Databáze".
 • Ze zobrazené záložky "Databáze" v uživatelském rozhraní, nás budou pro připojení k serveru zajímat především: uživatelské jméno, heslo, jméno databáze a server. Pokud se vám nezobrazí podobný výčet záznamů jako na ilustračním obrázku, pravděpodobně není databáze zatím založena, což snadno napravíme kliknutím na tlačítko "Založit MySQL databázi".
 1. Uživatelské jméno (MySQL User name): je generováno systémem a nelze jej měnit na uživatelský tvar.
 2. Heslo (MySQL Password): smažte zástupné symboly v kolonce hesla a nahraďte heslem vlastním a nezapomeňte uložit přes tlačítko Uložit změny. Heslo bude vždy z bezpečnostních důvodů skryto, proto si jej poznamenejte na vaše bezpečné úložiště. V případě ztráty hesla nezbývá než zadat heslo nové a totéž heslo následně uvést v konfiguračním souboru vaší aplikace na FTP!
 3. Jméno databáze (MySQL database name): Jméno databáze je generováno systémem a nelze jej měnit na uživatelský název.
 4. Server (MySQL host name): Adresu serveru databáze nalezneme ve sloupci Server pokud je již založena zobrazí se např. tento údaj "h90-mysql1" - jméno serveru ve vašem případě může být jiné. Název serveru, proto uvádějte vždy podle uživatelského rozhraní.

Časté chyby a jejich řešení

 1. Chcete-li si ověřit správnost přihlašovacích údajů, použijte adresu phpMyAdmin dle verze vaší databáze.
 2. Adresa databázového serveru není localhost, zkontrolujte a zadejte pouze adresu serveru uvedenou v uživatelském rozhraní.
 3. "Jméno vaší databáze" a "Uživatelské jméno" jsou dva různé údaje, pokud tyto údaje vyplňujete ve skriptu vícekrát shodně bude to důvod proč se vám přihlášení nedaří. Použijte pouze údaje z uživatelského rozhraní.
 4. "Jméno vaší databáze" a "Uživatelské jméno" nelze ze strany uživatele měnit. Použijte pouze údaje z uživatelského rozhraní.
 5. Ve vašich skriptech nepoužívejte mysql_pconnect, ale mysql_connect

Kde a jak se přihlásit k phpMyAdmin

Pro práci s databázemi nabízíme rozhraní phpMyAdmin. Adresa tohoto rozhraní se liší podle používané verze MySQL.

* Uživatelům databáze s MySQL 4.0 doporučujeme aktualizovat na nejnovější verzi, čehož dosáhnete jednoduše založením nové databáze v uživatelském rozhraní.

Jaké údaje použít pro phpMyAdmin?

Jaké údaje z uživatelského rozhraní použít pro phpMyAdmin

 • Přihlásíme se do uživatelského rozhraní a vybereme postupně "Domény> Správa domén> ..Detail> Databáze".
 • Ze zobrazené záložky "Databáze" v uživatelském rozhraní, nás budou pro připojení k webovému rozhraní phpMyAdmin zajímat především: uživatelské jméno, heslo, server a adresa phpMyAdmin, kterou volíme dle verze založené databáze. Pokud se vám nezobrazí podobný výčet záznamů jako na ilustračním obrázku, pravděpodobně není databáze zatím založena, což snadno napravíme kliknutím na tlačítko "Založit MySQL databázi".
 1. Uživatelské jméno (MySQL User name): je generováno systémem a nelze jej měnit na uživatelský tvar.
 2. Heslo (MySQL Password): smažte zástupné symboly v kolonce hesla a nahraďte heslem vlastním a nezapomeňte uložit přes tlačítko Uložit změny. Heslo bude vždy z bezpečnostních důvodů skryto, proto si jej poznamenejte na vaše bezpečné uložiště. V případě ztráty hesla nezbývá než zadat heslo nové a totéž heslo následně uvést v konfiguračním souboru vaší aplikace na FTP!
 3. Typ databáze: zde se vám zobrazuje verze MySQL, tento údaj je směrodatný pouze k určení na jaké adrese se k phpMyAdmin přihlásit. Více informací níže.
 4. Server (MySQL host name): adresu serveru databáze nalezneme ve sloupci Server pokud je již založena zobrazí se např. tento údaj "h90-mysql1" - jméno serveru ve vašem případě může být jiné. V případě verze MySQL 5, proto v phpMyAdmin vyberte název serveru vždy podle uživatelského rozhraní u vaší domény.

Pozn: Jméno databáze pro připojení k phpMyAdmin není potřeba, databáze se vám zobrazí až po přihlašení.

Kde a jak se přihlásit k phpMyAdmin

Pro práci s databázemi nabízíme rozhraní phpMyAdmin. Adresa tohoto rozhraní se liší podle používané verze MySQL.

* Uživatelům databáze s MySQL 4.0 doporučujeme aktualizovat na nejnovější verzi, čehož dosáhnete jednoduše založením nové databáze v uživatelském rozhraní.

Jak mám naimportovat data s jinou znakovou sadou?

Pokud máte problém s importem vašich dat přes phpMyAdmin doporučujeme prověřit následující

 • Zkontrolujte zda-li se připojuje vaše prezentace s korektní znakovou sadou na MySQL server (set character set)
 • Pokud ano, pak je dobré zkontrolovat konzistenci dat.
 • Jestliže je konzistence dat také v pořádku pak přejdeme ke konverzi exportu MySQL. Pokud se z nějakého důvodu phpMyAdmin brání správnému importu (například tvrdošíjně importuje v utf8), pak použijeme nějaký software na konverzi například iconv a zkonvertujeme přímo z původní znakové sady (v našem případě windows1250) do utf8 (iconv -f windows-1250 -t utf-8 -o novy_soubor-v-utf.txt puvodni_soubor.txt).

Standarní import přes phpMyAdmin z jiné znakové sady (příklad pro CP1250 v MySQL5)

Po přihlášení k phpMyAdmin zvolíte vámi požadovanou znakovou sadu, která odpovídá vaši datové struktuře.

Dálé vyberete v levém menu vaši databázi určenou k importu dat. Ve zvolené databázi se vám zobrazí menu Importu. Vyberte tedy Import.

Na stránce importu vyberte soubor pro import z vašeho disku. A jako znakovou sadu vyberte CP1250. Cvakněte na tlačitko proveď a počkejte na dokončení vašeho importu.