Co je to limit přenosu dat?

Limit přenosu dat nebo též "traffic" je množství dat, které může být přeneseno mezi serverem a okolním světem, tzn. například načtení vaší webové stránky, stažení obrázku, videa či jakéhokoliv jiného souboru z vaší webové stránky. Do trafficu se naopak nezapočítává přenos vašich dat na server např. při uploadu vašich stránek přes protokol FTP.

Co když překročím limit přenosu dat (traffic)?

Maximální objem přenesených dat je dán parametry hostingového programu. Pokud máte přenos dat větší než je v rámci programu k dispozici, dojde k pozastavení provozu vašeho webu a to až do následujícího resetu počítadla trafficu. Restart naměřeného přenosu dat probíhá každý den po půlnoci.

Lze předejít omezení provozu?

Pokud máte v uživatelském rozhraní v nastavení vašeho účtu povolené automatické účtování za překročený traffic (pro webhosting se jedná o výchozí nastavení) a zároveň dostatečný zůstatek na kreditu, dojde ke stržení platby (viz ceník) za dočasné navýšení limitu o 10 GB (totéž za každé další překročení). Díky tomu nedojde k omezení provozu.

Pozn.: V případě, že jste váš kredit navýšili až po zablokování, dojde k obnovení provozu automaticky cca do hodiny.

Jak lépe optimalizovat provoz webových stránek?

Umožněte download pouze přihlášeným uživatelům vašich stránek. Použijte menší soubory, především pro obrázky a videa. Zakažte pomocí souboru .htaccess přístup IP adresám, které nadměrně čerpají váš traffic. Více viz dokumentace.

Pozn.: Používaní souboru .htaccess je nutné povolit také v uživatelském rozhraní v detailu vaší domény na záložce "WWW+FTP".

Lze sledovat objem přenesených dat (traffic)?

Ano, v uživatelském rozhraní pod "Domény> Správa domén> ..Detail> Obecné> Kvóty+Limity" je zobrazen aktuálně vyčerpaný objem přenesených dat a odpočet času, který ještě zbývá do vynulování naměřených hodnot.

Objem dat přenesených z konkretních IP adres získáte z access logu v adresáři "log" umístěného na FTP vaší domény. Pro přihlášení je nutné použít "Globální FTP přístupové údaje" viz správa domény v uživatelském rozhraní.

Proč je provoz webu omezován kvůli překročenému limitu CPU?

Pro zajištění co nejvyšší stability jednotlivých webserverů a tím i bez výpadkového provozu, má každá z domén pro svůj provoz pevně vyhrazené systémové zdroje na webserveru, které jsou určené hostingovým programem. Díky tomuto řešení nedochází k omezení provozu jedné domény na úkor jiné domény.

Jaká je měřená perioda CPU limitu?

Měřená perioda je 24h.

Kdy dojde k restartu (k vynulování) limitu?

K restartu a novému měření dochází každý den kolem 1h ráno. U domén, které překročily 200% dojde k odblokování.

Kde lze sledovat aktuální stav počítadla CPU?

V uživatelském rozhraní v "Domény> Správa domén> ..Detail> Obecné> Kvóty a limity".

Co si mohu obecně představit pod zátěží CPU?

Jedná se o podobný problém, jako když se pokusíte na počítači spustit náročnější program nebo program zcela špatně naprogramovaný. V takovém případě dojde k rychlému spotřebování výpočetního výkonu a dojde k celkovému zpomalení nebo až k pozastavení samotného počítače.

Jaká může být příčina těchto zvýšených hodnot CPU zátěže?

Příčin může být celá řada, nejčastěji se však problém týká těchto bodů:

  1. neoptimalizované skripty vašich aplikací
  2. příliš dlouhé dotazy na databázi
  3. chybějící nebo nadbytečné indexy v databázi
  4. použití některých CMS - redakčních systémů např. e-shopů a fotogalerií, které zpravidla více využívají výpočetních zdrojů serveru
  5. stejný problém vykazují i některá rozšíření pro vaše CMS, jsou to např. pluginy zálohování, statistiky aj.
  6. přístup některých vyhledávacích nebo spamovacích botů

Existují nějaké analyzační nástroje?

Ano, na internetu existuje celá řada analyzačních nástrojů. Použít lze např. tyto volně dostupné nástroje třetích stran:

Jak tyto analyzační nástroje použít, máte pro ně nějaký návod?

Bohužel ne, doporučujeme proto kontaktovat helpdesk výrobce, případně projít návody na internetu.

Dle statistik je návštěvnost webu velmi nízká, jak je možné, že jsme překročili vaše limity?

Příčina není přímo závislá na návštěvnosti vašeho webu běžnými návštěvníky, ale především na vámi nahraných aplikacích a způsobu jejich naprogramování. Zdroje čerpají také indexovací roboti vyhledávacích katalogů a spam boti. Doporučujeme prověřit váš "access log" na FTP viz. adresář "log". Více informací o statistikách a "access logu" naleznete zde.

Lze zakázat přístup Botům nebo konkretním IP adresám nadměrně čerpající zdroje?

Ano, pomocí vašeho skriptu v souboru ".htaccess", dále viz. dokumentace k apache na http://httpd.apache.org. Podporu souboru ".htaccess" je také nutné mít povolenou v uživatelském rozhraní v "Domény> Správa domén> ..Detail> WWW+FTP" pod tlačítkem "Nastavení".

Můžete nám pomoci určit konkrétní zdroj zátěže v našich aplikacích?

Bohužel ne, nejsme autory vaší webové prezentace a nemůžeme proto znát jakým způsobem jste vaše aplikace na našich serverech připravili k provozu. Naše měření zátěže neprobíhá sledováním zvlášť každého jednotlivého skriptu či dotazu do databáze. Měření je pouze výstupní kumulativní hodnotou procesorového času, kterou vaše aplikace provozem spotřebovávají.

Je možné navýšit limity?

Ano, změnou na vyšší hostingový program s vyšším limitem. Pokud však už využíváte nejvyšší program, pak další navýšení možné není a je třeba problém řešit např. přechodem na virtuální server.

V čem je procesorový čas počítán a jaké jsou hodnoty pro jednotlivé programy?

Měřeno je na TERA instrukce procesoru s ohledem na hardwarovou konfiguraci serveru. Hodnota 100% odpovídá:

v Parkování: 1,7 TERA instrukcím CPU
v HOSTING90 Mini: 8,5 TERA instrukcím CPU
v HOSTING90 Lite: 22 TERA instrukcím CPU
v HOSTING90: 249 TERA instrukcím CPU
v HOSTING90 Plus: 1000 TERA instrukcím CPU

Pozn.: K omezení provozu v rámci 24h měřené periody dochází až při překročení hranice 200%.

Navýšili jsme hostingový program, proč nám stále chodí zprávy o překročení CPU?

Navýšení CPU limitu je pouze navýšením, nikoli garance, že provoz vašich aplikací nemůže vyšších hodnot už nikdy dosáhnout. Vždy doporučujeme nejprve problém analyzovat a po zjištění příčin provést optimalizaci. Změna hostingového programu je až krajní řešení.

Na vašem webu garantujete provoz CMS Wordpress, Zencart, Joomla a dalších. Jak je možné, že překračují limity?

Na našem webu uvádíme pouze některá známá CMS, která pro svůj běh vyžadují PHP a MySQL. Tedy stejné technologie, které podporují i naše webové a databázové servery. Běh a čerpání limitů však závisí na tom jak je webová aplikace tvůrcem napsána a jak je uživatelem nakonfigurována. Provoz CMS může vykazovat v určité konfiguraci a nastavení vyšší zátěž serveru než v jiné. Nezapomeňte také, že provoz CMS výrazně ovlivňují i vámi nainstalovaná rozšíření třetích stran jako jsou různé fotogalerie, statistiky, zálohování a další.

Má aplikace je plně optimalizovaná a ani z access logu nevyplývá žádná další zátěž. Co teď?

Pokud jste si jistí, že už lepší optimalizace není možná, řešením může být hostingový program s vyššími limity (pokud již nevyužíváte programu nejvyššího) nebo přechod na virtuální server. Případně provoz na vlastním serveru nebo provoz u jiného hostingového provozovatele.

Na lokálním počítači běží všechny mé aplikace v pořádku. Proč u vás ne?

Na lokálním počítači může být chování vaší aplikace výrazně jiné neboť jeho konfigurace nebude nikdy zcela stejná jako konfigurace serveru webhostera. Možnosti čerpání systémových zdrojů na vaší lokální konfiguraci bude odlišné oproti sdílenému hostingu, kde běží v optimalizovaném provozu na jednom serveru i stovky domén.

S měřením CPU jsem se u vaší konkurence nesetkal. Jinde mi aplikace poběží lépe.

Ano věříme vám, že jste se s tímto měřením jinde nesetkali, neboť konkurence problém nadměrného čerpání systémových zdrojů serveru zpravidla neměří a nemůže tak zamezit potencionálnímu výpadku serveru z důvodu vyčerpání systémových zdrojů. O způsobeném problému se tak nedozví pozastavením provozu jen uživatel, který problém způsobil, ale všichni uživatelé daného serveru.

Rozhodl jsem se ukončit provoz, vrátíte nám předplacené hostingové období?

Výpověď je možné učinit kdykoliv v uživatelském rozhraní v menu "Domény>Vyřazení domény". Dle obchodních podmínek je bráno za výpovědní lhůtu celé zbývající předplacené období, částka proto není vratná.

Není-li předplacené období vratné, mohu provozovat na stejném hostingovém prostoru jinou doménu?

Hosting je pevně vázán a to především i fakturačně k doméně ke které byl vámi objednán a hrazen. Z tohoto důvodu toto řešení není možné.

Není-li předplacené období vratné, převedete nám předplacené období na úhradu provozu VPS?

Bohužel ani toto není možné, provoz virtuálního serveru je zcela jiná služba než sdílený hosting.

Jsou nějaká omezení při využívání vašeho SMTP serveru?

Z důvodu zajištění bezproblémového provozu námi nabízených poštovních služeb pro všechny zákazníky, je nutné chránit poskytované služby proti jejich zneužití. Email tak lze odeslat najednou max. 100 příjemcům (včetně příjemce kopie a skryté kopie). Dále je nutné uvést existující emailovou adresu odesilatele a platnou autorizaci. V opačném případě dojde k zablokování odeslání emailu. Max. počet odeslaných zpráv přes smtp je 1000 emailů na doménu za 24h.

Jsou nějaká omezení při využívání php funkce mail()?

Přes funkci php mail() lze odeslat maximalně 100 zpráv za hodinu a celkem 500 zpráv za den. Zprávy, které vás skript nestihne v tomto časovém limitu odeslat, nejsou uloženy do fronty zpráv k pozdějšímu odeslání, je proto nutné s tímto omezením počítat při tvorbě vašich skriptů.

Berte prosím na vědomí, že funkce mail() je primárně určena pro "komunikaci webové prezentace s uživatelem". Pokud potřebujete rozesílat hromadné emaily, použijte odesílání přes SMTP za použití existujícího emailového účtu.

Jaká je maximální doba dotazu do databáze?

Max. doba dotazu je 4s. V případě databází ovšem správně položený a řádně ukončený dotaz trvá několik milisekund. Cokoli kolem 1s a výše je špatně položený dotaz. Řešením je tedy vždy lepší optimalizace pokládaných dotazů. Případně optimalizace struktury databáze (např. použití indexů).

Co je to paralelní (konkurenční) počet spojení apache?

Počet paralelních vláken je dán hostingovým programem. Jedná se vlastně o počet současně možných a prováděných požadavků. Obecně platí, že čím rychleji je daný požadavek vykonán a ukončen tím dříve je vlákno možné znovu použít pro další požadavek.

V případě paralelních spojení k webserveru je nutné si uvědomit, že požadavkem není jen samotné načtení prezentace, ale také stažení jednotlivých prvků webové stránky tedy např. obrázků. Doba běhu vlákna je dána úplným stažením nebo vypršení časového limitu požadavku načtení. Pokud počet vlákén není dostatečný respektive je překročen, může docházet k neúplnému načtení, nebo zobrazení chyby 503 Service Temporarily Unavailable. Řešením je tedy vždy lepší optimalizace zdrojového kódu, nebo navýšení hostingového programu.