Jak změnit nastavení souboru php.ini?

Soubor php.ini

Nastavení v souboru php.ini ovlivňuje nastavení všech domén hostovaných na serveru. Není proto bohužel možné vyhovět individuálním požadavkům na úpravu tohoto souboru.

Jak tedy ovlivnit chování php serveru, bez editace souboru php.ini?

Řešením je textový soubor s názvem .htaccess, který umístíte na FTP server.

Ukázka obsahu nastavení souboru .htaccess:

php_flag magic_quotes_gpc on
php_flag register_globals on
php_flag session.auto_start off

Výčet a popis všech direktiv naleznete v dokumentaci k PHP.

Co je to soubor .htaccess?

Soubor .htaccess je textový soubor obsahující uživatelské nastavení parametrů pro chod vašeho webu na webserveru apache, například pravidla pro mód rewrite. Soubor .htaccess umisťujete zpravidla na FTP do hlavní složky se jménem vaší domény nebo některé ze subdomén, které má ovlivnit.

K čemu slouží mod_rewrite?

Mod_rewrite se používá pro "překládání" URL požadavků. Zpravidla pro vytvoření "hezkých" odkazů, vhodných pro SEO. Jedná se o rozšiřující modul webserveru apache a na našich serverech je povolen. Pravidla rewrite modu nastavujete v souboru .htaccess, který musí být v uživatelském rozhraní povolen.

Dokumentace je k dispozici na http://httpd.apache.org/

Má přednost nastavení v .htaccess nebo v uživatelském rozhraní?

Pokud máte některou z direktiv "magic_quotes_gpc", "register_globals", "session.auto_start" a "display_errors" nastavenou zároveň v uživatelském rozhraní a zároveň v souboru .htaccess, má přednost vždy nastavení v souboru .htaccess, samozřejmě vyjma případu, kdy v uživatelském rozhraní nemáte používání souboru .htaccess aktivováno.

Jak můžu přesměrovat doménu nebo subdoménu?

Přesměrování nebo-li redirect lze pro doménu nebo její subdomény řešit dvěma způsoby a to buď pomocí vašeho skriptu v souboru .htaccess, který umístíte na FTP nebo pomocí uživatelského rozhraní.

Přesměrování pomocí souboru .htaccess

 1. Otevřete na vašem počítači kterýkoliv váš textový editor např. "Notepad".
 2. Do textového dokumentu zkopírujte tento text:

 3. RedirectMatch permanent (.*) http://SEM NAPIŠ, KAM PŘESMĚROVAT$1

 4. Text: "SEM NAPIŠ, KAM PŘESMĚROVAT" nahraďte za název domény, kam má být doména přesměrována. Například máme doménu example.com, kterou chceme přesměrovat na doménu sempresmeruj.cz, výsledný zápis pak může vypadat takto:

 5. RedirectMatch permanent (.*) http://sempresmeruj.cz$1

  nebo

  RedirectMatch permanent (.*) http://www.sempresmeruj.cz$1

 6. Pokud jste skript správně upravili, dejte ve vašem textovém editoru "Uložit jako...". Do názvu souboru napište .htaccess (pozor včetně tečky).
 7. Pokud se vám soubor uložil s koncovkou např. txt, doc apod., klikněte na název souboru ve vašem souborovém prohlížeči (Průzkumník, Total Commander nebo jiný) pravým tlačítkem myši a ze zobrazeného kontextového menu vyberte "Přejmenovat..." a koncovku souboru jednoduše vymažte a klávesou <enter> změnu názvu potvrďte.
 8. Po přejmenování souboru do požadovaného tvaru .htaccess nahrajte na FTP vaší domény nebo subdomény, kterou chcete přesměrovat.
 9. Nyní zadejte URL adresu domény ve vašem webovém prohlížeči.
 10. Pokud se přesměrování neprojevilo, zkuste pročistit cache vašeho webového prohlížeče. Zkontrolujte zda v uživatelském rozhraní máte zapnutou podporu .htaccess viz detail domény a záložka "WWW+FTP", kde klikněte na tlačítko "Nastavení", viz ilustrační obrázek.

Přesměrování pomocí uživatelského rozhraní

V principu se jedná o stejné řešení jako v předešlém případě, jen s tím rozdílem, že cílovou adresu budeme zadávat přímo v nastavení rozhraní a webový obsah na FTP je pro konkrétní složku smazán.

 1. Přihlaste se do uživatelského rozhraní.
 2. U vaší domény (viz seznam domén na "Dashboardu" nebo v menu "Domény>Správa domén") klikněte na tlačítko "Detail".
 3. Klikněte na záložku "WWW+FTP".
 4. Pokud se v seznamu založených doménových záznamů, nachází záznam, který chceme založit jako přesměrování, zazálohujte si obsah tohoto adresáře z FTP.
 5. Nyní požadovaný záznam v uživatelském rozhraní smažte.

 6. Klikněte na tlačítko "Založit přesměrování".

 7. Vyplňte url adresu s přesměrováním. U subdomén (domén III řádu) doplňte také její název. Url adresa podporuje přesměrování pouze na adresář např. na http://sempresmeruj.cz nikoliv na http://sempresmeruj.cz/soubor.php - ve webovém prohlížeči se toto zadání projeví doplněním lomítka v url a přesměrování nebude funkční. Pro přesměrování na soubor se proto lépe hodí předešlé řešení pomocí souboru .htaccess.
 8. Změnu nezapomeňte uložit tlačítkem "Přidat přesměrování".
 9. Po založení přesměrování se změna projeví zpravidla po několika minutách. Může to trvat, ale déle v závislosti na replikaci DNS záznamů, které se nově v DNS vytvořily.
 10. Záznamy s přesměrováním můžete na záložce "WWW+FTP" kdykoliv editovat nebo také smazat.

Obnovení provozu z přesměrování zpět do výchozího nastavení

 • V případě řešení přes .htaccess postačí řádek s redirectem nebo soubor samotný jednoduše smazat na FTP. Pokud jste si na FTP zachovali uložená data, obsah se vám bude znovu zobrazovat.
 • V případě řešení přes uživatelské rozhraní:
  1. Přihlaste se do uživatelského rozhraní.
  2. U vaší domény (viz seznam domén na "Dashboardu" nebo v menu "Domény>Správa domén") klikněte na tlačítko "Detail".
  3. Klikněte na záložku "WWW+FTP".
  4. Smažte záznam s přesměrováním.
  5. Klikněte na tlačítko "Založit doménu" nebo "Založit subdoménu".
  6. Pokud se vám založení nedaří, buď váš hostingový program neumožňuje mít založeno více doménových záznamů současně nebo máte na záložce "DNS" záložen hvězdičkový záznam (např. * 3600 IN CNAME @). Nadbytečný záznam proto na záložce "DNS" smažte.