E-mailové služby

Jaké použít nastavení pro POP3, IMAP4 nebo SMTP?

POP3

Adresa serveru (doporučeno): mail.hosting90.cz
Port: 110
Port SSL/TLS: 995
Jméno: shodné s e-mailovou adresou, např. adresa@example.com
Heslo: vámi nastavené heslo ke schránce

IMAP

Adresa serveru (doporučeno): mail.hosting90.cz
Port: 143
Port SSL/TLS: 993
Jméno: shodné s e-mailovou adresou, např. adresa@example.com
Heslo: vámi nastavené heslo ke schránce

SMTP

Adresa serveru (doporučeno): smtp.hosting90.cz
Port (+TLS): 25, 366, 587
Port SSL: 465
Jméno: shodné s e-mailovou adresou, např. adresa@example.com
Heslo: vámi nastavené heslo ke schránce

Pozn: Pokud se vám nedaří odeslat e-mail při použití portu 25 zkuste některý z alternativních portů (366 nebo 587). Někteří poskytovatelé internetu blokují provoz na výchozím portu, čímž se brání odesílání SPAMu z jejich sítě a následnému řešení problémů z toho vyplývajících.


Alternativní adresy serverů

POP3/IMAP jméno hostované domény - např. pro doménu example.com to bude mail.example.com
SMTP jméno hostované domény - např. pro doménu example.com to bude smtp.example.com

Jaký je rozdíl v používání POP3 a IMAP?

Adresa serveru příchozí pošty

Adresa serveru příchozí pošty je u obou protokolů stejná. Máme-li např. doménu example.com je tvar serveru příchozí pošty mail.example.com

Protokol POP3

Pop3 (Post Office Protocol version 3) je starší, jednoduchý komunikační protokol. Umí pouze zjistit na serveru počet zpráv, jejich velikost a tyto zprávy stáhnout (celé nebo část určenou počtem řádků) a případně je ze serveru smazat.

Protokol IMAP

Imap (často také IMAP4, Internet Message Access Protocol version 4) je novější komunikační protokol, který kromě stahování zpráv, umí například práci se složkami, obousměrný přenos (tedy uložení na server - například u odeslané pošty), asynchronní notifikace (přijde zpráva a okamžitě se stáhne, bez čekání na periodickou kontrolu), schránka může být otevřená z více počítačů současně, vyhledávání ve zprávách, práce s přílohami (bez stahování celé zprávy), příznaky zpráv (např. přečtená, odpovězená) a řada dalších funkcí.

Šifrování

Šifrování pomocí SSL nebo TLS podporují oba protokoly.

Jsou nějaká omezení při využívání vašeho SMTP serveru?

Z důvodu zajištění bezproblémového provozu námi nabízených poštovních služeb pro všechny zákazníky, je nutné chránit poskytované služby proti jejich zneužití. Email tak lze odeslat najednou max. 100 příjemcům (včetně příjemce kopie a skryté kopie). Dále je nutné uvést existující emailovou adresu odesilatele a platnou autorizaci. V opačném případě dojde k zablokování odeslání emailu. Max. počet odeslaných zpráv přes smtp je 1000 emailů na doménu za 24h.

Jaká je adresa pro přihlášení do webmailu?

Webmail je dostupný na adrese http://mail."jmeno-vasi-domeny.cz" (za "jmeno-vasi-domeny.cz" dosaďte celý název registrované domény). Po zadání této adresy dojde k automatickému přesměrování na přihlášení do webmailu. Pro přihlášení vkládáte celý název vaší emailové adresy a vaše heslo.

Kde si mohu založit e-mailovou schránku?

 1. Přihlaste se do uživatelského rozhraní.
 2. U vaší domény (viz seznam domén na Dashboardu nebo v menu Domény>Správa domén) klikněte na tlačítko "Detail".
 3. Klikněte na záložku "Email".
 4. Rozklikněte tlačítko "Založit nový email".
 5. Vyplňte jméno schránky např. "info".
 6. Zadejte heslo, které budete používat pro přihlášení.
 7. Před vytvořením můžete uvést emailové adresy pro přeposílání kopií všech přijímaných zpráv.
 8. Schránku založíte tlačítkem "Přidat".
 9. Pokud je vaše doména plně funkční tzn. především, že je na nás nasměrována a není v převodním ani registračním procesu je vaše emailová schránka funkční zpravidla už do několika minut.

Jaký je rozdíl mezi emailem typu "schránka" a "přesměrování"?

Schránka

Schránka je plnohodnotná e-mailová schránka, ke které se lze přihlásit přes webové rozhraní nebo vzdáleně pomocí e-mailového klienta. U schránky lze nastavit přeposílání kopií příchozích e-mailových zpráv na jiné adresy, přičemž originál příchozí pošty bude zachován. Na schránku se vztahují prostorové kvóty pro e-maily.

Přesměrování

Přesměrování je pouze záznamem e-mailové adresy a nejedná se o plnohodnotnou e-mailovou schránku. Pošta, která bude zaslána na adresu forwardu, bude přeposlána na e-mailové adresy uvedené v nastavení přesměrování a originál příchozí pošty nebude zachován. Na přesměrování se nevztahují prostorové kvóty pro e-maily. Na přesměrování se nelze přihlásit přes webmail nebo vzdáleně přes e-mailového klienta.

Pokud adresu přesměrování chcete použít jako adresu odesilatele a používáte naše SMTP pak jako autorizaci (ověření odchozí pošty) musíte uvést schránku, kterou máte založenou v uživatelském rozhraní.

Jak změním schránku na přesměrování a opačně?

Pokud je schránka jednoho nebo druhého typu již založena je nutné ji nejprve zrušit a založit znovu v požadovaném tvaru.

 1. Přihlaste se do uživatelského rozhraní.
 2. U vaší domény (viz seznam domén na Dashboardu nebo v menu Domény>Správa domén) klikněte na tlačítko "Detail".
 3. Klikněte na záložku "Email".
 4. Ze seznamu založených schránek klikněte u vybraného záznamu na ikonu koše a potvrďte smazání.
 5. Po smazání rozklikněte tlačítko "Založit nový email".

  • Pokud chcete založit schránku, vyplňte ve formuláři kromě jména schránky také její heslo.
  • Pokud chcete založit přesměrování, klikněte nejprve pod nadpisem formuláře na šoupátko a pro vyplnění zůstane název schránky a pole pro zadání emailových adres kam si příchozí poštu přejete přesměrovat.

 6. Založení schránky nebo přesměrování potvrďte tlačítkem "Přidat".
 7. Pokud je vaše doména plně funkční tzn. především, že je na nás nasměrována a není v převodním ani registračním procesu je vaše emailová schránka funkční zpravidla už do několika minut.

Lze nastavit různou velikost emailových schránek?

Nikoliv, velikost schránek je vždy rovnoměrně rozdělena mezi všechny založené schránky (vyjma přesměrování, které se do prostorové kvóty pro emaily nezapočítává).

Příklad:

Pokud bude u domény celková kvóta pro e-maily 5000 MB a bude zřízeno 5 e-mailových schránek, pak každá e-mailová schránka bude mít k dispozici 1000 MB prostoru.

Co je to doménový koš?

Doménový koš je libovolná, existující emailová schránka na kterou vám budou doručovány emailové zprávy ve kterých odesílatel uvedl chybně vaši emailovou adresu před symbolem @.

Příklad

Máte doménu firma.com a email k této doméně "info@firma.com". Váš zákazník, ale zašle zprávu na neexistující schránku "iiiinfo@firma.com". Pokud budete mít nastavenou adresu doménového koše například na "kos@firma.com" bude vám do této schránky email doručen.

Doménový koš podporují programy Hosting90 Plus a Email90 Plus. Adresu doménového koše lze nastavit v detailu domény v uživatelském rozhraní.

Překročená disková kvóta schránky

Překročená disková kvóta schránky - 552 5.2.2 Mailbox has exceeded the limit

Pokud schránka překročí pro ni přidělený prostor a někdo vám na tuto schránku pošle email, je odesilatel informován, že email nebyl doručen a že schránka příjemce má překročenou prostorovou kvótu, chybová zpráva s předmětem začínajícím na "mail delivery..." obsahuje text s chybou "552 5.2.2 Mailbox has exceeded the limit".

Pokud se tedy blížíte nebo byla-li již maximální přidělená kvóta vaší schránky překročena doporučujeme provést výmaz všech nepotřebných emailů. Nezapomeňte pročistit také složky Koš, Odeslané nebo Spam, které jsou do kvóty také započítávány.

Kde najdu údaj jak moc je zaplněná má emailová schránka?

Tento údaj naleznete po přihlášení do webmailového rozhraní nebo do uživatelského rozhraní v detailu vaší domény na záložce "Email".

Jaká je maximální velikost e-mailové zprávy?

Velikost přijímané i odesílané e-mailové zprávy je omezena velikostí smtp session na 128 MB. Tato velikost, ale není shodná s maximální velikostí přílohy. Záleží na struktuře e-mailové zprávy. Doručení obsáhlejší e-mailové zprávy závisí na mnoha dalších faktorech. Námi doporučovaná maximální velikost jedné e-mailové zprávy je 20 MB.

Na co si dát pozor při tvorbě emailů z PHP skriptů?

Důrazně doporučujeme nastudovat dokumentaci RFC 2822. Emaily, které neodpovídají specifikaci mohou být antispamovými servery vyhodnoceny jako SPAM !

Časté chyby a řešení

 1. Uvádějte korektní adresu odesilatele. E-mail s uvedenou neexistující adresou odesilatele nebude odeslán.

  • Příklad správného zápisu adresy ve skriptu: "From: info@example.com".
 2. Uvádějte obálkovou adresu odesilatele s parametrem -f (viz php dokumentace).
 3. Enkódujte správně subject. Data v hlavičce emailu nesmí obsahovat diakritiku. V případě použití diakritiky je nutné data správně zakódovat (base64, uuencode, atd.).
 4. Neodesílejte e-mail na velké množství příjemců. Při odesílání z PHP aplikace doporučujeme max. 10 příjemců na e-mail.
 5. Pokud odesíláte e-mail v HTML, důrazně doporučujeme použít MIME multipart a přidat i plain-text variantu. E-mail bez plain-text varianty bývá často odmítán antispamovými servery nebo házen do spamového koše.

Nastavení Apple Mail

 • Spusťte program Apple Mail a klikněte do menu "Přidat účet".
 • Zvolte "Jiný účet Mailu..." a klikněte "Pokračovat".
 • Nyní vyplňte své jméno, e-mailovou adresu a heslo. Poté klikněte na tlačítko "Přihlásit se".
 • Pokud se údaje nepodaří ověřit, upřesníme je v tomto kroku. Jméno uživatele, je celá adresa vaší emailové schránky. Doporučená adresa serveru příchozí pošty je mail.hosting90.cz (alternativou je název vaší domény např. mail.example.com). Typ účtu zvolte IMAP nebo ponechte POP3. Doporučená adresa serveru odchozí pošty je smtp.hosting90.cz (alternativou je název vaší domény např. smtp.example.com). Pro úplnost uvádíme, že adresu odchozího serveru může váš poskytovatel připojení k internetu vyžadovat svou a smtp třetích stran ve své síti blokovat. Bližší informace o adrese smtp vám sdělí váš poskytovatel.
 • Pokud byla použita naše adresa smtp serveru. Zobrazí se vám varování o certifikátu. Klikněte na tlačítko "Zobrazit certifikát". Zaškrtněte "Vždy důvěřovat certifikátu..." a klikněte na tlačítko "Pokračovat".
 • Konfiguraci poštovního účtu dokončíte kliknutím na tlačítko "Hotovo".

Nastavení Microsoft Outlook 2003

 1. Pro přidání již zřízeného e-mailového účtu do programu Microsoft Office Outlook zvolte v horním menu Nástroje a dále položku E-mailové účty...
 2. Objeví se následující okno, ve kterém klikněte na tlačítko Přidat nový e-mailový účet.
 3. Dále vyberte mezi protokolem příchozí pošty. Na výběr máme POP3 nebo IMAP. Po výběru, pokračujte přes tlačítko Další.
 4. Vyplňte níže uvedená nastavení:

  • Adresa serveru příchozí pošty (POP3 nebo IMAP):
   Doporučená adresa serveru je mail.hosting90.cz (alternativou je název vaší domény např. mail.example.com).
  • Adresa odchozí pošty (SMTP):
   Doporučená adresa serveru je smtp.hosting90.cz (alternativou je název vaší domény např. smtp.example.com). Pro úplnost uvádíme, že adresu odchozího serveru může váš poskytovatel připojení k internetu vyžadovat svou a smtp třetích stran ve své síti blokovat. Bližší informace o adrese smtp vám sdělí váš ISP poskytovatel.
  • Vyplňte Informace o uživateli, kde prvním údajem je Jméno nebo-li váš alias, tento údaj se pak zobrazuje příjemci spolu s vaší e-mailovou adresou, kterou vyplníme hned do políčka níže.
  • Vyplňte Přihlašovací údaje, kde zadejte CELOU e-mailovou adresu (tj. např. jan@example.com) a heslo.
 5. Máte-li v úmyslu použít jako server odchozí pošty náš SMTP server (tj.ve tvaru smtp.jmeno-vasi-domeny) pokračujeme přes tlačítko Další nastavení
 6. Na kartě Server pro odchozí poštu zaškrtněte Server pro odchozí pošty (SMTP) požaduje ověření a vyberte možnost Použít stejná nastavení jako pro server příchozí pošty.
 7. Změny potvrďte kliknutím na tlačítko >OK.
 8. Vytvoření nového e-mailového účtu potvrďte kliknutím na tlačítko Dokončit. Nastavení v jiných poštovních klientech se provádí velmi podobným způsobem.

Nastavení Microsoft Outlook 2007

 1. Pro přidání již zřízeného e-mailového účtu do programu Microsoft Office Outlook 2007 zvolte v horním menu Tools (Nástroje) položku Account settings (E-mailové účty)
 2. Na záložce E-mail zvolte New...
 3. Pokračujte přes tlačitko Next (Další)
 4. Vyberte Yes (Ano) a pokračujte přes Next (Další) na další obrazovku
 5. Pokud není, zaškrtněte manuální konfiguraci účtu a pokračujte přes Next (Další):
 6. Vyberte Internet e-mail a klikněte na Next (Další)
 7. Vyplňte níže uvedená nastavení:

  • User information (Informace o uživateli), kde prvním údajem je Your name (Jméno) nebo-li váš alias, tento údaj se pak zobrazuje příjemci spolu s vaší e-mailovou adresou, kterou vyplníme hned do políčka níže.
  • Pod Server Information (Account type) vyberte protokol pro příchozí poštu POP3 nebo IMAP.
  • Incoming mail server nebo-li Adresa serveru příchozí pošty: Doporučená adresa serveru je mail.hosting90.cz (alternativou je název vaší domény např. mail.example.com).
  • Outgoing mail server nebo-li Adresa odchozí pošty SMTP: Doporučená adresa serveru je smtp.hosting90.cz (alternativou je název vaší domény např. smtp.example.com). Pro úplnost uvádíme, že adresu odchozího serveru může váš poskytovatel připojení k internetu vyžadovat svou a smtp třetích stran ve své síti blokovat. Bližší informace o adrese smtp vám sdělí váš ISP poskytovatel.
  • Vyplňte Logon information (Přihlašovací údaje), kde zadejte CELOU e-mailovou adresu (tj. např. jan@example.com) a do druhého řádku heslo.
 8. Máte-li v úmyslu použít jako server odchozí pošty náš SMTP server pokračujeme přes tlačítko More settings... (Další nastavení).
 9. Na kartě Outgoing server (Server pro odchozí poštu) zaškrtněte My outgoing server (SMTP) requires authentication nebo-li Server pro odchozí poštu (SMTP) požaduje ověření. Klikněte na OK.
 10. Vytvoření nového e-mailového účtu potvrďte kliknutím na tlačítko Finish (Dokončit). Nastavení v jiných poštovních klientech se provádí velmi podobným způsobem.

Nastavení Microsoft Outlook 2013/2016

 1. Přes "Start menu" dejte vyhledat "Ovládací panely" (v případě EN verze vašich Windows: "Control panel").
 2. V okně Ovládacích panelů, vyhledejte "mail", výsledek rozklikněte.
 3. V nově otevřeném okně klikněte na "Emailové účty".
 4. Na záložce E-mail zvolte "Nový".
 5. Zvolte manuální nastavení a pokračujte na další krok.
 6. Vyplňte níže uvedená nastavení:

  • User information (Informace o uživateli), kde prvním údajem je Your name (Jméno) nebo-li váš alias, tento údaj se pak zobrazuje příjemci spolu s vaší e-mailovou adresou, kterou vyplníme hned do políčka níže.
  • Pod Server Information (Account type) vyberte protokol pro příchozí poštu POP3 nebo IMAP.
  • Incoming mail server nebo-li Adresa serveru příchozí pošty: Doporučená adresa serveru je mail.hosting90.cz (alternativou je název vaší domény např. mail.example.com).
  • Outgoing mail server nebo-li Adresa odchozí pošty SMTP: Doporučená adresa serveru je smtp.hosting90.cz (alternativou je název vaší domény např. smtp.example.com). Pro úplnost uvádíme, že adresu odchozího serveru může váš poskytovatel připojení k internetu vyžadovat svou a smtp třetích stran ve své síti blokovat. Bližší informace o adrese smtp vám sdělí váš ISP poskytovatel.
  • Vyplňte Logon information (Přihlašovací údaje), kde zadejte CELOU e-mailovou adresu (tj. např. jan@example.com) a do druhého řádku heslo.
 7. Máte-li v úmyslu použít jako server odchozí pošty náš SMTP server pokračujeme přes tlačítko More settings... (Další nastavení).
 8. Na kartě Outgoing server (Server pro odchozí poštu) zaškrtněte My outgoing server (SMTP) requires authentication nebo-li Server pro odchozí poštu (SMTP) požaduje ověření. Klikněte na OK.
 9. Vytvoření nového e-mailového účtu uložte.

Nastavení Microsoft Outlook Express

 1. Pro přidání již zřízeného e-mailového účtu do programu Outlook Express zvolte v menu v sekci Nástroje položku Účty:
 2. Objeví se následující okno, ve kterém klikněte na tlačítko Přidat a zvolte možnost Pošta...
 3. Zadejte např. své jméno a příjmení:
 4. Nyní napište jméno e-mailové schránky, kterou se chystáte v Outlook Express založit. Svou e-mailovou schránku je nutné mít založenou v uživatelském rozhraní.
 5. Zadejte adresy serverů příchozí a odchozí pošty:

  • Adresa serveru příchozí pošty (POP3 nebo IMAP):
   Doporučená adresa serveru je mail.hosting90.cz (alternativou je název vaší domény např. mail.example.com).
  • Adresa odchozí pošty (SMTP):
   Doporučená adresa serveru je smtp.hosting90.cz (alternativou je název vaší domény např. smtp.example.com). Pro úplnost uvádíme, že adresu odchozího serveru může váš poskytovatel připojení k internetu vyžadovat svou a smtp třetích stran ve své síti blokovat. Bližší informace o adrese smtp vám sdělí váš ISP poskytovatel.

 6. Vyplňte Název účtu, kde zadejte CELOU e-mailovou adresu (tj. např. jan@example.com) a heslo.
 7. Nejdůležitější kroky zřízení e-mail účtu jsou tímto hotové, pro aktivaci účtu stačí kliknout na tlačítko Dokončit.

Úprava nastavení pro použití s naším SMTP

Pokud chcete použít náš SMTP nebo jste se rozhodli aktivovat si zabezpečené vybírání pošty přes SSL, které zamezí možnosti zneužití vašich dat a hesel, je nutné ještě provést následující kroky tohoto návodu.

 1. V nastavení účtů, klikneme na Vlastnosti.
 2. Z vlastností se nám zobrazí nejprve záložka "Obecné", kde můžeme překontrolovat naše zadané údaje a případně můžeme přejmenovat náš účet nebo zadaný alias. Po úpravách na založce "Obecné" přejděte na záložku "Servery".
 3. Na založce Servery klikneme na zaškrtávácí políčko "Server požaduje ověření". Tímto se vám z aktivuje tlačítko Nastavení. Po kliknutí na "Nastavení" se vám zobrazí následující obrazovka s nastavením Použít stejné přihlašovací údaje jako pro server příchozí pošty. Mate-li nastavení provedeno jako na ilustraci níže uzavřeme jej přes tlačítko OK.
 4. Po návratu zpět do "Vlastností/servery" změny uložíme kliknutím na OK. Tímto je nastavení pro Ooutook Express dokončeno. Nastavení v jiných poštovních klientech se provádí velmi odobným způsobem.

Nastavení Mozilla Thunderbird

Umístění položek pro založení nového emailu se mírně liší dle operačního systému.

 1. Thunderbird (OS Windows) vyberte v horním menu postupně Nástroje a položku Nastavení účtu
 2. Klikněte na Akce účtu a Přidat poštovní účet
 3. Do prvního řádku napište např. vaše jméno a příjmení jedná se o tzv. alias, tento údaj se pak zobrazuje příjemci spolu s vaší e-mailovou adresou. Na další řádky vložte celou emailovou adresu a heslo. Obojí jste si předem založili v uživatelském rozhraní. Jakmile máte všechny údaje vyplněny, dejte Pokračovat.
 4. Autodetekce Thunderbirdu nám sice najde některé údaje správně, skonči však určitě chybou, proto zkontrolujeme zjištěné údaje a upravíme přes tlačítko Rozšířené nastavení:

  • Uživatelské jméno : Uživatelské jméno je celá emailová adresa např. email@example.com
  • Příchozí server IMAP nebo POP3:
   Doporučená adresa serveru je mail.hosting90.cz (alternativou je název vaší domény např. mail.example.com).
  • Odchozí server SMTP:
   Doporučená adresa serveru je smtp.hosting90.cz (alternativou je název vaší domény např. smtp.example.com). Pro úplnost uvádíme, že adresu odchozího serveru může váš poskytovatel připojení k internetu vyžadovat svou a smtp třetích stran ve své síti blokovat. Bližší informace o adrese smtp vám sdělí váš ISP poskytovatel.
  • SSL: Můžete, ale nemusíte použit
  • Porty: Porty se přednastaví automaticky dle zvoleného protokolu POP3/IMAP/SMTP.
 5. Nyní, když máme údaje upravené klikněte na tlačítko Vytvořit účet.
 6. Pokud jste zvolili přenos přes SSL vyskočí nám následující upozornění, jedná se o povolení vyjimky. Zaškrtněte checkbox a klikněte na tlačítko Vytvořit účet.
 7. Tím je emalový účet vytvořen a můžeme dát přijmou/odeslat poštu.

Jakou vybrat autentizační metodu v emailových klientech?

Doporučená metoda autentizace ve vašich emailových klientech (netýká se proto uživatelů Webmailu) je Login/Plain s použitím SSL/TLS.

Nastavením metody autentizace disponuje především emailový klient Thunderbird pro který je určen níže uvedený postup. V případě potíží v ostatních emailových klientech bez obdobné změny nastavení, může pomoci opětovné přidání emailového účtu. Pokud pro připojení k vaší schránce používáte připojení pomocí IMAP, emailový účet v emailovém klientovi nejprve odeberte (novým přidáním se vám pošta znovu sesynchronizuje). Pokud pro připojení k vaší schránce používáte připojení pomocí POP3, založte v emailovém klientovi nový emailový účet s připojením k IMAP, původní emailový účet s připojením k POP3 odeberte až po vašem případném přesunutí pošty. Postup přídání nového účtu v MS Outlook 2013/2016 naleznete zde.

Změna nastavení v Mozilla Thunderbird - příchozí pošta

V Mozilla Thunderbird klikněte do menu a vyberte "Možnosti (Předvolby)" - název položky se může lišit podle verze Thunderbirdu a operačního systému. Dále klikněte na "Nastavení účtu".

V novém okně, klikněte u každé schránky na "Nastavení serveru" a zvolte "Heslo, zabezpečený přenos".

Změna nastavení v Mozilla Thunderbird - odchozí pošta

Klikněte na "Server odchozí pošty (SMTP)" a dále na tlačítko "Upravit". V novém okně zvolte "Heslo, zabezpečený přenos".