Nemám přístupové údaje, jak je získám?

Pokud jste zapomněli přihlašovací údaje k účtu:

 1. Použijte tento odkaz pro zapomenuté údaje.
 2. Vyplňte váš email (nebo telefon) registrovaný k účtu a potvrďte odeslání.
 3. Klikněte na odkaz v obdrženém emailu (verifikační odkaz je platný 24h).
 4. V nově otevřené stránce uveďte vaše nové heslo k vašemu účtu.
 5. Změny hesla uložte a zkuste se přihlásit.

Pokud jste zapomněli přihlašovací údaje k emailu:

 1. Přihlaste se do uživatelského rozhraní.
 2. U vaší domény (viz seznam domén na "Dashboardu" nebo v menu "Domény") klikněte na tlačítko "Detail".
 3. Klikněte na záložku "Email" a zobrazí se vám seznam všech založených emailů.
 4. Vlevo před názvem schránky rozklikněte modrou šipku.
 5. Smažte zástupné symboly a nahraďte je novým heslem.
 6. Změnu nezapomeňte uložit tlačítkem "Upravit email".

Pokud jste zapomněli přihlašovací údaje k FTP:

 1. Přihlaste se do uživatelského rozhraní.
 2. U vaší domény (viz seznam domén na "Dashboardu" nebo v menu "Domény") klikněte na tlačítko "Detail".
 3. Klikněte na záložku "WWW+FTP".
 4. Zde již můžete upravit FTP hesla pro:

  • globální FTP (společný přístup k domény II a III. řádu)
  • doménu II. řádu
  • doménu III. řádu (subdoménu)
 5. Smažte zástupné symboly a nahraďte je novým heslem.
 6. Změny nezapomeňte uložit.

Pokud jste zapomněli přihlašovací údaje k databázi:

U přihlašovacích údajů pro databázi platí, že přihlašovací údaje zadané v uživatelském rozhraní uvádíte zároveň také v konfiguračním souboru webové aplikace na FTP. Z toho vyplývá, že je z konfiguračního souboru můžete zpětně také získat a nebo je v něm po změně hesla databáze v uživatelském rozhraní také nahradit.

Změna hesla k databázi:

 1. Přihlaste se do uživatelského rozhraní.
 2. U vaší domény (viz seznam domén na "Dashboardu" nebo v menu "Domény") klikněte na tlačítko "Detail".
 3. Klikněte na záložku "Databáze".
 4. Smažte zástupné symboly a nahraďte je novým heslem.
 5. Změnu nezapomeňte uložit tlačítkem "Uložit změny".
 6. Přihlaste se na FTP a uveďte změněné údaje v konfiguračním souboru CMS.

Bližší informace o konfiguračním souboru na FTP vám sdělí webmaster, který vám stránky vytvořil nebo technická podpora vašeho CMS.

Mohu u vás hostovat bez převodu domény?

Ano je to možné. V objednávce vaší doménu nejprve ověřte. Po ověření u položky "Změna registrátora" nastavte "NE". V dalším kroku objednávky zvolte požadovaný hostingový program a objednávku dokončete. Nyní je nutné vaši doménu od vašeho registrátora k nám nasměrovat. Kontaktujte proto technickou podporu vašeho technického správce domény a požadejte jej o změnu nastavení name serveru nebo NSSETu, dle níže uvedených parametrů.

Identifikátor našeho NSSETu je:

 • NSS:HOSTING90:1

Sada našich name serverů je:

 • ns1.hosting90.cz
 • ns2.hosting90.cz
 • ns3.hosting90.net

Změna se projeví zpravidla do 1 - 2 dnů od okamžiku provedení změny ze strany vašeho provozovatele domény.

Kdy zaplatit za objednané služby?

Veškeré služby jako domény, hosting nebo virtuální servery jsou zřizovány (prodlužovány) až po obdržení platby. Úhradu proto doporučujeme realizovat nejlépe ihned a nespoléhat za všech okolností na datum splatnosti dokladu. Jedná se pouze o účetní datum do kterého je platba na bankovním účtu očekávána.

Výzvy k úhradě v době vystavení nemohou ovlivnit různé okolnosti, které mohou nastat, např. zájem třetí strany o stejnou doménu u jiného poskytovatele. Novou doménu proto až do vaší úhrady může stále získat kdokoliv, bez ohledu na tom, že jméno domény po objednávce vidíte v uživatelském rozhraní.

Při prodloužení služeb, může pozdní úhrada po splatnosti vést k omezení provozu i následně k úplnému zrušení a to včetně dat. Zrušené služby lze sice obnovit, ale neplatí to vždy, např. zálohy virtuálních serverů jsou k dispozici jen na dobu jejich zřízení (zrušení serveru je tak nenávratné). V případě hostingu jsou zálohy k dispozici zpravidla jeden týden po zrušení. Komplikace s obnovením může nastat u doménových jmen v závislosti na pravidlech daného registru, kde nemusí být obnova po určité době možná nebo je dražší než cena za prodloužení.

Jak obnovit provoz zrušené domény?

Přejete-li si obnovit provoz vyřazené domény z uživatelského účtu, proveďte novou objednávku. Objednávku realizujte nejlépe jako přihlášený uživatel pod váš původní uživatelský účet. Nezapomeňte zkontrolovat své fakturační a kontaktní údaje.

Pozn: Prázdné uživatelské účty jsou po určité době z naší databáze rušeny, v takovém případě nezbývá než realizovat objednávku jako uživatel nepřihlášený, vytvoříte si tím zároveň nový uživatelský účet.

Ověření domény a nová objednávka

Po zadání domény do formuláře objednávky dojde k ověření dostupnosti domény v registru. Zjistíte tím zda-li je doména volná k nové registraci nebo zda-li je zaregistrovaná.

 • Pokud je doména volná k registraci, pokračujete v objednávce vyplněním nabízených kroku pro registraci domény.
 • Pokud je doména zaregistrovaná, vaším dalším krokem před dokončením objednávky by mělo být nejprve ověření v databázi vlastníků whois (např. pro CZ zde, pro EU zde), aby jste zjistili zda-li jste stále majitelem domény. Pokud ano a chcete nadále prodlužovat platnost domény přes nás, ponechte po ověření domény vždy výchozí volbu "Převod nebo opětovné objednání".

Zálohy

Pokud máte stále přístup pod váš původní uživatelský účet a doména z našich záznamů není zrušena déle než 7 dní, můžete v uživatelském rozhraní v levém menu pod položkou "Zálohy" na záložce "Smazané" nalézt dostupné zálohy.

Pozn: Dostupnost záloh u smazaných domén negarantujeme. Obnovu vašich dat nezajišťujeme.

Status domény ve whois: Redemption period a Pending delete

 • Redemption period a Pending delete se týká zpravidla domén COM, NET, BIZ, NAME, ORG, INFO, NET a US.
 • Redemption period je období více než 20 dnů po expiraci. Obnovení z Redeption period je zpoplatněnou službou dle ceníku služeb.
 • Pending delete je období 50-55 den po expiraci. Vyjmutí z Pending delete nelze provést, čeká se již pouze na uvolnění z registru. Po uvolnění je doména znovu dostupná k registraci komukoliv.

Pozn: Doba trvání jednotlivých statusů je orientační a u různých registrátorů může být mírně odlišná.

K čemu slouží parkovací stránka a jak ji lze nahradit?

Co je to parkovací stránka?

Parkovací stránka se zobrazuje především u nových domén (např. krátce po registraci), které směřují na náš hosting a jsou zatím bez vlastního webového obsahu, tzn. především bez výchozího indexového souboru (např. index.html, index.php apod. - správné pojmenování jsou pouze malá písmena). Prázdným doménám se zobrazuje naše defaultní parkovací stránka:

Kde lze nastavit svou vlastní parkovací stránku?

Změnu parkovací stránky doporučujeme provést především uživatelům s vlastní corporate identity přeprodávajícím naše služby. URL adresu s umístěním vaší parkovací stránky, můžete uvést v uživatelském rozhraní v menu "Domény>Globální nastavení" v kolonce parkovací stránka. Změna se projeví do několika minut.

V adrese je možné použít text %SERVER_NAME%, který bude nahrazen jménem konkretní domény.

Příklad url: http://www.example.com/new_domain/%SERVER_NAME%

Proč v nastavení parkovací stránky nevkládat váš indexový soubor?

V nastavení parkovací stránky je sice možné uvést url cestu k libovolnému souboru, nicméně pokud se jedná o soubor indexový, který se na vámi uvedeném umístění zároveň nenachází způsobíte pouze zacyklení a nefunkčnost vaší domény ve webovém prohlížeči.

Jak vrátím parkovací stránku zpět do výchozího nastavení?

Přejděte zpět do menu "Domeny>Globální nastavení" v uživatelském rozhraní, smažte vaši url v kolonce pro parkovací stránku a uložte. Změna se projeví do několika minut.

Proč se zobrazuje chybová stránka 403, 404, 500 nebo 503?

403 Forbidden - Blokováno.

Zobrazí se při zakázání přístupu k podadresáři nebo souboru na vaší doméně. Zablokování přístupu a tedy zobrazení stránky 403 můžete nastavit v souboru .htaccess. S blokací 403 se můžete setkat také v případě neuhrazené služby nebo při porušení provozních podmínek.

404 Page not found - Stránka nenalezena.

Soubor se nenachazí na uvedeném umístění. Zkontrolujte cestu k souboru a název souboru na FTP. V případě rewrite módu zkontrolujte nastavená rewrite pravidla v souboru .htaccess a zda je aktivován soubor .htaccess v uživatelském rozhraní.

500 Internal server error.

Chyba při pokusu o změnu nastavení serveru. Zpravidla chybná uživatelská konfigurace souboru .htaccess.

503 Service temporarily unavailable - Služby dočasně pozastaveny.

Překročený některý z limitů (může způsobit např. chybný skript vašich stránek apod.).

Jak změnit obsah chybové stránky 403, 404, 500 nebo 503?

Vzhled a obsah našich defaultních chybových stránek (obsahujících mj. také naše firemní logo) může uživatel měnit sám přes soubor .htaccess nebo přes uživatelské rozhraní viz menu "Domény>Globální nastavení". Do formuláře v uživatelském rozhraní lze vložit html zdrojový kód stránek nebo libovolný plain text.

Změnu obsahu chybových stránek doporučujeme především uživatelům přeprodávajícím naše služby pod vlastní corporate identity.

Jak a kde nastavit doménový alias?

Co je to alias?

Alias neboli doménový alias je možnost používat dvě nebo více domén odkazujících na stejný webový obsah na serveru. Jedna z domén s cílovým obsahem je přitom brána jako hlavní a ostatní domény na její prostor pomocí aliasu odkazují. 

Jak nastavit alias?

Domény musí být vedeny u nás a zároveň být pod stejným uživatelským účtem.

 1. Přihlaste se do uživatelského rozhraní.
 2. V "Dashboardu" nebo přes menu "Domény" klikněte na tlačítko "Detail" u domény, která bude aliasem k hlavní doméně s webovým obsahem.
 3. Ze zobrazených záložek klikněte na "WWW+FTP".
 4. Pokud chcete, aby aliasem byla doména, smažte záznam domény II. řádu (případný obsah na FTP je tímto smazán). Pokud chcete, aby aliasem byla subdoména, zkontrolujte, že se nenachází v seznamu domén III. řádu.

 5. Vraťte se zpět na seznam vašich domén a tlačítkem "Detail" vyberte hlavní doménu, kam bude alias směřovat.
 6. Klikněte na záložku "WWW+FTP".
 7. Klikněte na tlačítko "Spravovat aliasy" u záznamu, na který bude alias směřovat.
 8. Z nabízeného filtru vyberte aliasovanou doménu (případně dopište jméno subdomény).
 9. Změny uložte tlačítkem "Přidat".

Jak můžu přesměrovat doménu nebo subdoménu?

Přesměrování nebo-li redirect lze pro doménu nebo její subdomény řešit dvěma způsoby a to buď pomocí vašeho skriptu v souboru .htaccess, který umístíte na FTP nebo pomocí uživatelského rozhraní.

Přesměrování pomocí souboru .htaccess

 1. Otevřete na vašem počítači kterýkoliv váš textový editor např. "Notepad".
 2. Do textového dokumentu zkopírujte tento text:

  RedirectMatch permanent (.*) http://SEM NAPIŠ, KAM PŘESMĚROVAT$1

 3. Text: "SEM NAPIŠ, KAM PŘESMĚROVAT" nahraďte za název domény, kam má být doména přesměrována. Například máme doménu example.com, kterou chceme přesměrovat na doménu sempresmeruj.cz, výsledný zápis pak může vypadat takto:

  RedirectMatch permanent (.*) http://sempresmeruj.cz$1

  nebo

  RedirectMatch permanent (.*) http://www.sempresmeruj.cz$1

 4. Pokud jste skript správně upravili, dejte ve vašem textovém editoru "Uložit jako...". Do názvu souboru napište .htaccess (pozor včetně tečky).
 5. Pokud se vám soubor uložil s koncovkou např. txt, doc apod., klikněte na název souboru ve vašem souborovém prohlížeči (Průzkumník, Total Commander nebo jiný) pravým tlačítkem myši a ze zobrazeného kontextového menu vyberte "Přejmenovat..." a koncovku souboru jednoduše vymažte a klávesou <enter> změnu názvu potvrďte.
 6. Po přejmenování souboru do požadovaného tvaru .htaccess nahrajte na FTP vaší domény nebo subdomény, kterou chcete přesměrovat.
 7. Nyní zadejte URL adresu domény ve vašem webovém prohlížeči.
 8. Pokud se přesměrování neprojevilo, zkuste pročistit cache vašeho webového prohlížeče. Zkontrolujte zda v uživatelském rozhraní máte zapnutou podporu .htaccess viz detail domény a záložka "WWW+FTP", kde klikněte na tlačítko "Nastavení", viz ilustrační obrázek.

Přesměrování pomocí uživatelského rozhraní

V principu se jedná o stejné řešení jako v předešlém případě, jen s tím rozdílem, že cílovou adresu budeme zadávat přímo v nastavení rozhraní a webový obsah na FTP je pro konkrétní složku smazán.

 1. Přihlaste se do uživatelského rozhraní.
 2. U vaší domény (viz seznam domén na "Dashboardu" nebo v menu "Domény>Správa domén") klikněte na tlačítko "Detail".
 3. Klikněte na záložku "WWW+FTP".
 4. Pokud se v seznamu založených doménových záznamů, nachází záznam, který chceme založit jako přesměrování, zazálohujte si obsah tohoto adresáře z FTP.
 5. Nyní požadovaný záznam v uživatelském rozhraní smažte.

 6. Klikněte na tlačítko "Založit přesměrování".

 7. Vyplňte url adresu s přesměrováním. U subdomén (domén III řádu) doplňte také její název. Url adresa podporuje přesměrování pouze na adresář např. na http://sempresmeruj.cz nikoliv na http://sempresmeruj.cz/soubor.php - ve webovém prohlížeči se toto zadání projeví doplněním lomítka v url a přesměrování nebude funkční. Pro přesměrování na soubor se proto lépe hodí předešlé řešení pomocí souboru .htaccess.
 8. Změnu nezapomeňte uložit tlačítkem "Přidat přesměrování".
 9. Po založení přesměrování se změna projeví zpravidla po několika minutách. Může to trvat, ale déle v závislosti na replikaci DNS záznamů, které se nově v DNS vytvořily.
 10. Záznamy s přesměrováním můžete na záložce "WWW+FTP" kdykoliv editovat nebo také smazat.

Obnovení provozu z přesměrování zpět do výchozího nastavení

 • V případě řešení přes .htaccess postačí řádek s redirectem nebo soubor samotný jednoduše smazat na FTP. Pokud jste si na FTP zachovali uložená data, obsah se vám bude znovu zobrazovat.
 • V případě řešení přes uživatelské rozhraní:
  1. Přihlaste se do uživatelského rozhraní.
  2. U vaší domény (viz seznam domén na "Dashboardu" nebo v menu "Domény>Správa domén") klikněte na tlačítko "Detail".
  3. Klikněte na záložku "WWW+FTP".
  4. Smažte záznam s přesměrováním.
  5. Klikněte na tlačítko "Založit doménu" nebo "Založit subdoménu".
  6. Pokud se vám založení nedaří, buď váš hostingový program neumožňuje mít založeno více doménových záznamů současně nebo máte na záložce "DNS" záložen hvězdičkový záznam (např. * 3600 IN CNAME @). Nadbytečný záznam proto na záložce "DNS" smažte.

Jak vytvořit webovou subdoménu?

Založení subdomény spravované na našich FTP serverech

 1. Přihlaste se do uživatelského rozhraní.
 2. U vaší domény (viz seznam domén na Dashboardu nebo v menu Domény>Správa domén) klikněte na tlačítko "Detail".
 3. Ze zobrazených záložek klikněte na "DNS".
 4. V záznamech na záložce "DNS" zkontrolujte, že se zde nenachází jméno subdomény, kterou se chystáte vytvořit. Pokud ano, záznam bude nejspíše směřovat mimo naše servery. Takovýto záznam proto smažte.
 5. Nyní klikněte na záložku "WWW+FTP".
 6. Klikněte na tlačítko "Založit subdoménu".
 7. Do prázdného řádku vložte jméno vaší nové subdomény.
 8. Založení subdomény potvrdíte tlačítkem "Přidej doménu".

Založení subdomény spravované na serverech jiného provozovatele

 1. Přihlaste se do uživatelského rozhraní.
 2. U vaší domény (viz seznam domén na Dashboardu nebo v menu Domény>Správa domén) klikněte na tlačítko "Detail".
 3. Ze zobrazených záložek klikněte na "WWW+FTP".
 4. V záznamech na záložce "WWW+FTP" zkontrolujte, že se zde nenachází jméno subdomény, kterou se chystáte vytvořit. Pokud ano, stáhněte si obsah z FTP a záznam smažte.
 5. Nyní klikněte na záložku "DNS".
 6. Klikněte na tlačítko "Vytvořit DNS záznam".

  • Jméno záznamu: zde napište název vaší subdomény (např. "eshop").
  • Typ záznamu A: ponechte pokud vám hoster uvedl, že by měla subdoména směřovat na IP adresu tzn. (např. "130.193.8.46").
  • Typ záznamu CNAME: na typ CNAME z typu A naopak změňte v případě, že vám hoster uvedl jmenný tvar (např. "host.example.com.").
  • Hodnota záznamu: v závislosti na typu záznamu (CNAME nebo A) vložte buď jmenný tvar zakončený tečkou nebo IP adresu.
  • TTL: Hodnota v sekundách, není nutné měnit.
 7. Nový záznam uložte a vyčkejte než se změna v síti internet projeví.

Jak postupovat při napadení stránek škodlivým kódem?

V druhé polovině roku 2008 se začal objevovat nový druh škodlivého software, který ke svému šíření zneužívá jinak korektní www stránky. Tyto weby bývají napadeny pomocí úpravy zdrojového kódu stránky, kdy tento software zjistí přihlašovací údaje uložené na počítači, ze kterého dochází k úpravám stránek (nejčastěji jsou tyto údaje získány z aplikace Total Commander).

Jak postupovat v případě, zjištění viru?

Postup lze rozdělit do několika jednoduchých kroků:

 • Pokud používáte MS Windows, zkontrolovat antivirovým programem všechny počítače, které jsou používány k FTP přístupu. (Avast, AVG, AVIRA, Kaspersky, Microsoft Security Essentials, NOD32, atd...). Nepoužívejte na jednom PC více zároveň nainstalovaných antivirů - jejich fukčnost tímto může být značně omezena, protoze jejich šťíty se navzájem mohou blokovat.
 Dále je možné využít některý z online scannů jako například Eset Online Scanner nebo Kaspersky Online Scanner a další.
  Upozornění: Infekce na těchto počítačích nemusí být zjištěna - některé z trojských koní poté co úspěšně získají přístupové údaje, se z počítače opět odstraní tak, aby byla znesnadněna jejich identifikace.
 • V uživatelském rozhraní změnit přístupové heslo k FTP.
 • Z napadených stránek odstranit připsanou část. Obvykle se jedná o přidaný element <script> nebo <iframe>.
 • Pokud to váš systém využívání webu dovoluje, používejte v uživatelském rozhraní zamykání FTP loginu, které výrazně sniží riziko dalšího napadení.

Doporučené preventivní kroky:

 • Nepoužívat funkci ukládání FTP přístupových hesel v FTP klientech (zejména v Total Commanderu). Vyjímkou je používání zabezpečené systémové klíčenky v Mac OS X, případně klíčenky v KDE nebo Gnome a podobně (tyto aplikace jsou navrženy pro bezpečné ukládání hesla).
 • Pokud to váš systém využívání webu dovoluje, používejte v uživatelském rozhraní zamykání FTP loginu, které výrazně sniží riziko dalšího napadení.
 • Všechny počítače využívané k aktualizacím stránek pomocí FTP udržovat aktualizované (instalace záplat operačního systému, internetového prohlížeče, antiviru, atd.).
 • Používat FTP klienta s podporou šifrování FTP přenosu pomocí FTPS nebo SFTP. Například FileZilla, WinSCP a další.

Co dělat pokud byl škodlivý kód odstraněn a prohlížeč i nadále stránku označuje za nebezpečnou?

Internetové prohlížeče používají databáze stránek obsahujících nebezpečný kód. Pokud tedy tento kód, který byl v důsledku napadení na vaše stránky umístěn, odstraníte, je možné, že i nadále budou prohlížeče zobrazovat toto upozornění, protože adresa stránky je v některé z těchto databází. V takovém připadě je potřeba kontaktovat správce dané databáze nebezpečných webů a informovat ho o odstranění problému. V které konkrétní databázi je daný web uveden zjistíte z informace, kterou zobrazí daný prohlížeč.

Nejpoužívanější blacklistové databáze nebezpečných stránek:

Poznámka: Jedná se pouze o nejpoužívanější blacklisty. Bližší informace o zablokování vám poskytne chybová hláška vašeho prohlížeče a následné vyjádření z diagnostiky Google, dále viz. ilustrační obrázek z Firefoxu výše. Zablokování stránek nemůžeme řešit za klienta, proto postupujte dle instrukcí z diagnostiky.

Jak přesunout doménu pod jiný uživatelský účet?

Pro přesun domény z jednoho účtu na druhý budeme potřebovat webmaster login domény a založený druhý účet. S přesouvanou doménou se přesouvá i případně vystavená výzva k úhradě.

Získání webmaster loginu

 1. Přihlaste se do uživatelského rozhraní k doméně, kterou se chystáte převést.
 2. U vaší domény (viz seznam domén na "Dashboardu" nebo v menu "Domény") klikněte na tlačítko "Detail".
 3. Ze zobrazených záložek klikněte v druhém řádku na "Přístupové údaje".
 4. Smažte zástupné symboly a nahraďte je novým heslem.
 5. Změnu nezapomeňte uložit tlačítkem "Uložit změny".

Založení nového účtu a přesun domény

 1. Pokud nemáte druhý účet, je nutné jej vytvořit. To provedete na přihlašovací obrazovce rozhraní pod odkazem "Chci se registrovat".
 2. Po vyplnění formuláře dojde k přihlášení pod nový účet.
 3. V levém menu klikněte na "Uživatelský účet" a pak na "Přesun domény".
 4. Vyplňte jméno přesouvané domény (bez www.) a webmaster heslo.
 5. Potvrďte tlačítkem "Přesunout".
 6. Pokud jsou uvedené údaje platné je změna okamžitá.
 7. V menu "Uživatelský účet" také nezapomeňte novému účtu aktualizovat fakturační údaje.

Na co si dát pozor před přesunem domény?

Pokud již využíváte dealerských slev nebo je plánujete využít také pod novým účtem, musí být pro zachování slevy pod uživatelským účtem vždy vedeny minimálně 4 libovolné hostingové programy ze zde uvedených, tj. Hosting90, Hosting90 Plus, Email90 nebo Email90 Plus.

Po přesunu má výzva k platbě staré fakturační údaje, mohu je změnit?

Změna fakturačních údajů na vystaveném PDF možná není. Nicméně po zaplacení se vám vystaví daňový doklad podle aktuálního nastavení v novém účtu domény. Pokud si nejste jisti jaké údaje jste při založení účtu uvedli, zkontrolujte je v menu "Uživatelský účet".