Jakou technickou podporu mohu očekávat?

Zde je nutné rozlišovat mezi správou virtuálního serveru a správou jeho obsahu. Naše technické oddělení monitoruje provoz fyzického serveru na kterém váš virtuální server běží a to nepřetržitě 24h, 7dní v týdnu. V případě výpadku některé ze serverových služeb znemožňující nebo omezující provoz vašeho virtuálního serveru tak může adekvátně zasáhnout a provoz služeb co nejdříve obnovit. Nemůžeme vám však pomoci při řešení problémů obsahu vašeho virtuálního serveru ani s jeho správnou konfigurací a optimalizací pro vaše aplikace.

S čím vám může zákaznická podpora pomoci?

Naši zákaznickou podporu můžete kontaktovat nejlépe pomocí "autorizovaného požadavku" v uživatelském rozhraní a obracet se na ni se všemi obecnými dotazy, s hlášením výpadku služeb virtuálního serveru, s dotazy na objednávku, fakturaci a způsoby úhrady. Zákaznická podpora vám dále může na vaši autorizovanou žádost spustit/zastavit, restartovat nebo reinstalovat server do vychozího nastavení. Ve spolupráci s naším technickým oddělením vám také pomůže vyřešit individuální požadavky, které však v případě zásahu administrátora mohou být zpoplatněny.

Zákaznická podpora ale není obecně určena k řešení podpory služeb třetích stran nebo spolupráci na zpracování vašich aplikací či webů (kodérské, programátorské, analytické či jiné práce).

Co je to parkování VPS?

Jedná se o zpoplatněnou, nicméně na provozní náklady levnější službu pro virtuální servery, které nepotřebujete mít v aktivním provozu, ale zároveň si přejete zachovat možnost budoucí obnovy serveru do původního stavu (data na hlavním hdd, konfigurace, přidělené IP) před jejich zaparkováním. Parkovaný server není po dobu parkování dostupný z NODu - nelze k němu jakkoliv přistupovat. Obnova zaparkovaného serveru je možná z přehledu všech VPS v uživatelském rozhraní.

Je provoz virtuálního serveru zálohován?

Dostupné metody zálohování

Data serveru můžete zálohovat pomocí:

 1. ručních záloh
  • ruční zálohy jsou dostupné maximálně po dobu zřízení virtuálního serveru nebo do smazání uživatelem.
 2. aktivace automatického denního zálohování
  • možné aktivovat v 3 denním režimu
  • možné aktivovat v 7 denním režimu
  • nejstarší aut. záloha je dostupná až do přepsání nejnovější zálohou, všechny zálohy pak maximálně po dobu zřízení virtuálního serveru nebo do deaktivace aut. zálohování.
 3. vytvářením ISO obrazů (lze využít např. pro klonování VPS)
  • ISO obraz je dostupný maximálně po dobu dostatečného zůstatku kreditu za úhradu zálohovacího prostoru nebo do smazání uživatelem. ISO obrazy nejsou závislé na existenci VPS.

Prostor využitý vytvořenými zálohami je zpoplatněn dle ceníku.

Princip zálohování

V případě běžícího serveru je nejprve vytvořen snapshot, který je dále zazálohován. Už ze samotného principu zálohování ovšem nelze plně garantovat konzistenci dat u běžících aplikací (typicky v případě zápisu do databáze během vytváření snapshotu). Řešením je proto provádět zálohování databází apod. na aplikační úrovní nebo mít systém v době začatku zálohování "v klidovém režimu", tedy ideálně mít služby vypnuté nebo v read-only režimu.

V případě, že máte nastaveno vaše individuální zálohování uvnitř serveru, např. dump databáze, doporučujeme zálohování naplánovat tak, aby vnitřní zálohování doběhlo před spuštěním automatické zálohy jejíž čas spuštění je vidět v uživatelském rozhraní.

Nemám přístupové údaje, jak je získám?

Pokud jste zapomněli přihlašovací údaje k účtu:

 1. Použijte tento odkaz pro zapomenuté údaje.
 2. Vyplňte váš email, telefon nebo IP adresu serveru registrovaného k účtu a potvrďte odeslání.
 3. Klikněte na odkaz v obdrženém emailu (verifikační odkaz je platný 24h).
 4. V nově otevřené stránce uveďte vaše nové heslo k vašemu účtu.
 5. Změny hesla uložte a zkuste se přihlásit.

Pokud jste zapomněli admin heslo k vašemu WebApps serveru:

 1. Přihlaste se do uživatelského rozhraní.
 2. U vašeho WebApps serveru (viz seznam VPS na "Dashboardu" nebo v menu "Virtuální servery") klikněte na tlačítko "Detail".
 3. Klikněte na záložku "Web aplikace".
 4. Klikněte na záložku "Root přístup".
 5. Smažte zástupné symboly a nahraďte je novým heslem.
 6. Změnu nezapomeňte uložit tlačítkem "Uložit změny".

Ztráty hesel v případě 1-klik aplikací, vlastních instalací OS, databází, FTP apod.:

V těchto případech nelze vaše hesla z naší strany nijak obnovit. Doporučit proto můžeme pouze reinstalaci serveru.