Fakturace / Platby

Jak zaplatit ze zahraničí?

V případě úhrad ze zahraničí doporučujeme namísto bankovního převodu úhradu online platbou. Pokud přesto zvolíte bankovní převod, je nutné částku zaslat především v cílové měně příjemce tzn. v českých korunách nikoliv např. v eurech. Konverzní čí jiné poplatky musí jít na vrub plátce nikoliv příjemce platby, jinak může dojít ke snížení připsané částky.

Kdy zaplatit za objednané služby?

Veškeré služby jako domény, hosting nebo virtuální servery jsou zřizovány (prodlužovány) až po obdržení platby. Úhradu proto doporučujeme realizovat nejlépe ihned a nespoléhat za všech okolností na datum splatnosti dokladu. Jedná se pouze o účetní datum do kterého je platba na bankovním účtu očekávána.

Výzvy k úhradě v době vystavení nemohou ovlivnit různé okolnosti, které mohou nastat, např. zájem třetí strany o stejnou doménu u jiného poskytovatele. Novou doménu proto až do vaší úhrady může stále získat kdokoliv, bez ohledu na tom, že jméno domény po objednávce vidíte v uživatelském rozhraní.

Při prodloužení služeb, může pozdní úhrada po splatnosti vést k omezení provozu i následně k úplnému zrušení a to včetně dat. Zrušené služby lze sice obnovit, ale neplatí to vždy, např. zálohy virtuálních serverů jsou k dispozici jen na dobu jejich zřízení (zrušení serveru je tak nenávratné). V případě hostingu jsou zálohy k dispozici zpravidla jeden týden po zrušení. Komplikace s obnovením může nastat u doménových jmen v závislosti na pravidlech daného registru, kde nemusí být obnova po určité době možná nebo je dražší než cena za prodloužení.

Proč se platba nepřipsala a byla mi vrácena?

Bankovní převod

Pokud se vám vrátila platba zaslaná přes bankovní převod, zřejmě jste v příkazu k úhradě uvedli chybné číslo účtu příjemce a banka vám platbu připsala zpět. Naše bankovní číslo účtu je: 200 008 2930 / 2010.

Dozvím se, kdy mám zaplatit doménu/hosting na další rok?

Expirace vašich domén a hostingů je zobrazena v uživatelském rozhraní ve správě domén. V závislosti na nastavení uživatelského účtu vám dále před datem expirace (dle výchozího nastavení cca 35 dní předem) zašleme výzvu k úhradě, přičemž v den splatnosti a 14 dní poté můžete obdržet ještě emailové a SMS připomenutí pro doposud neuhrazený doklad.

Obdržím daňový doklad o zaplacení?

Ano daňový doklad (např. o navýšení kreditu nebo konkrétní služby) je vám zaslán automaticky na váš email po přijetí platby. Daňové doklady (stejně jako výzvy k úhradám) jsou archivovány v uživatelském rozhraní viz "Fakturace>Archiv dokladů".

Při úhradách služeb z kreditu pak žádný nový daňový doklad vystavován není, v tomto případě je již daňovým dokladem doklad o navýšení zůstatku kreditu, ke kterému si můžete v uživatelském rozhraní vyexportovat pohyby kreditu viz "Fakturace>Pohyby kreditu".

Kam se zasílají výzvy k platbě, notifikace nebo faktury?

Veškeré doklady ke stažení zasíláme na vámi uvedený kontaktní a fakturační email. V případě notifikací např. 14 dní po splatnosti, zasíláme na váš kontaktní telefon zároveň také připomenutí přes SMS. Zasílání SMS notifikací je možné v nastavení účtu vypnout.

Výzvy k platbám nejsou zasílány u VPS služeb. Zasílány jsou pouze emailové notifikace o nízkém stavu zůstatku kreditu ze kterého si tyto služby předplácíte.

Pozn.: Doporučujeme udržovat vaše kontaktní údaje v uživatelském rozhraní viz "Uživatelský účet>Osobní nastavení" stále aktuální.

Jak mohu změnit fakturační údaje?

Postačí se přihlásit s přiděleným zákaznickým číslem UID do uživatelského rozhraní a provést potřebné změny v nastavení uživatelského účtu. Uživatel přihlášený pouze se jménem domény nebo jménem VPS nemá k editaci účtu přístup.

Veškeré provedené změny údajů se neprojeví na již vystavených PDF dokladech, ale budou zohledněny na všech dokladech následujících.

Pokud např. provedete změnu fakturačních údajů až po vystavení výzvy k úhradě, projeví se vám změna údajů po vaší úhradě na vystaveném daňovém dokladu. Obdobná změna na daňových dokladech však již po jejich vystavení možná není!

Mohu změnit předplacené období pro MS licence?

Změna účtovaného období u licencí možná není. Nabízené pronájmy licencí jsou účtovány vždy za každý započatý kalendářní měsíc po který je server s operačním systémem Windows zřízen. Bez uhrazeného pronájmu licence je provoz serveru omezen, doporučujeme proto mít dostatečný zůstatek na vašem účtu. Ceny jednotlivých pronájmů licencí naleznete v ceníku.

Je účtován provoz vypnutého virtuálního serveru?

Úhrada probíhá za každý zřízený server. Vypnutý server bude proto hrazen z kreditu stejně jako server zapnutý. Pokud server plánujete na delší dobu odstavit doporučujeme jej zaparkovat. Provozní náklady za parkování jsou nižší. Z parkování lze server obnovit do původního stavu včetně přidělených IP adres.

Je účtován překročený přenos dat?

Po překročení limitu přenosu dat (traffic) za stanovené období v daném programu, může být při dostatečném zůstatku na vašem kreditu naúčtováno navýšení limitu. Díky tomu tak nemusí dojít k omezení provozu vašich služeb. V případě hostingových programů je limit navýšen a účtován za každých +10GB dat nad limit programu, v případě virtuálních serverů za každých +100GB dat nad limit programu.

Parametry vašeho programu a ceny trafficu naleznete na našem produktovém webu www.hosting90.cz nebo v ceníku v uživatelském rozhraní.