Jak změním vlastníka .CZ domény?

Následující postup se týká pouze domén vedených u registrátora Media4web (kdo je vaším registrátorem zjistíte z whois). Postup u jiných provozovatelů domén se může lišit, proto je nutné obrátit se na vašeho provozovatele domény.

 1. Použijte odkaz formuláře registrátora viz "Změna vlastníka" a zadejte jméno své domény.
 2. Pokud nemáte žádné vlastní ID kontaktu, zaškrtněte "Zadat údaje nového kontaktu". Pokud se u domény nachází administrační kontakt, který u domény už nechcete, zrušte zaškrtnutý checkbox u jeho ID.
 3. Pokud nebylo zadáno existující ID kontaktu, vyplňte údaje pro nového vlastníka (případně nového admin. kontaktu).
 4. Posledním krokem je emailový adresát kam bude žádost zaslána. Lze uvést libovolný email. Obdrženou žádost může potvrdit pouze její stávající vlastník a to buď úředně ověřeným nebo elektronickým podpisem. V obou případech žádost zasíláte na adresu registrátora Media4web, kterou naleznete na žádosti.

Jak změním kontakt vlastníka nebo adminu u CZ domén?

Následující informace se týkají pouze CZ domén a kontaktů registrovaných ve správě registrátora Media4web. Kontakt od jineho registrátra lze nicměně převést podobně jako doménu. Změna kontaktu oproti změně vlastníka je výhodná kvůli možnosti potvrdit změnu online, pokud je původní email u kontaktu stále platný.

 1. Pokud neznáte ID kontaktu, který chcete změnit, použijte whois. Při použití např. whois CZ-NICu je identifikátorem podtržená část znaků v řádcích držitel a administrační kontakt. Jedná se zároveň o odkazy. Po rozkliknutí vidíte aktuálně vedené údaje a určeného registrátora kontaktu. Registrátor kontaktu se může lišit od registrátora domény.
 2. Do formuláře registrátora Media4web "Změna kontaktu" vložte identifikátor kontaktu, který se chystáte změnit.
 3. Pokud se vám po vložení ID kontaktu zobrazí tato stránka, lze v dalších krocích pokračovat pouze pokud autorizační heslo pro převod kontaktu znáte. Pokud jej neznáte nechte si heslo přes odkaz zaslat.
 4. U kontaktů vedených u registrátora Media4web lze po zadání ID kontaktu editovat zobrazené údaje, případně zaškrtnout checkboxy údajů, které mají být pro whois skryté.
 5. Emailovou žádost k potvrzení změn doporučujeme zaslat na registrem nabízený původní emailový kontakt. Uvedení vlastního emailu neumožňuje změnu online, ale pouze změnu elektronickým nebo úředně ověřeným podpisem původního držitele kontaktu.

Jak změním vlastníka .EU domény?

Vlastníkem může být pouze osoba trvale žijící na území Evropské unie a společnosti se sídlem v Evropské unii. Pro změnu údajů použijte autorizovaný požadavek ve kterém uveďte následující údaje nového vlastníka:

 • jméno a příjmení
 • obchodní název společnosti (nepovinné)
 • DIČ (nepovinné)
 • adresa (nezapomeňte uvést PSČ)
 • telefon
 • email (platný min. po dobu platnosti domény)

Žádost je zaslána na email původního vlastníka i nabyvatele. Bez ohledu na tom zda-li se jedná o stejný email nebo kosmetické změny, je nutné potvrdit obě žádosti online do 14 dnů.

Jak změním vlastníka .SK domény?

Vlastníkem SK domény může být pouze právnická nebo fyzická osoba pocházející ze Slovenska s registrací u SK-NIC (správce domény SK). Z těchto důvodů bývá doména zaregistrována také v zastoupení příslušným registrátorem u kterého je doména vedena. Tuto skutečnost můžete ověřit v databázi whois.

Editace údajů

Pokud je doména zaregistrována na váš kontakt tzn. pocházíte nebo vaše firma sídlí na Slovensku a jste zároveň zaregistrováni u SK-NIC, naleznete editaci vlastníka na stránkách SK-NICu https://www.sk-nic.sk viz žádost "F7 - Zmena údajov užív. [T]".

Změna na jiného vlastníka

 • Pro změnu na jiného vlastníka ať už ze zástupného nebo vašeho kontaktu je nutné mít identifikátor nového kontaktu (NIC Handle ID).
 • Pokud ID zatím nemáte a pocházíte nebo vaše firma sídlí ve Slovenské republice, přejděte na stránky SK-NIC https://www.sk-nic.sk a zažádejte o statut uživatele viz žádost "F1- Žiad. o štatút užívateľa [T]".
 • Pokud ID již máte, vyplňte na stránkách SK-NIC https://www.sk-nic.sk žádost "F6 - Zmena Držitela [T]".
 • Změnu podepisuje stávající a nový držitel. Oba žádost musí po vygenerování PDF zaslat SK-NICu do 14 dní.
 • Pokud je stávájícím vlastníkem zástupný kontakt našeho partnerského registru s ID "GRAN-0063", pošlete nám ID nového vlastníka autorizovaným požadavkem. Vytištěnou PDF žádost nezapomeňte podepsat a odeslat na SK-NIC. Zástupný kontakt našeho partnerského registru učiní ve své žádosti totéž.

Jak změním vlastníka .COM, .NET, .ORG, .INFO, .BIZ, .US, .NAME domén?

Pro změnu údajů použijte autorizovaný požadavek ve kterém uveďte následující údaje nového vlastníka:

 • jméno a příjmení
 • obchodní název společnosti (nepovinné)
 • adresa (nezapomeňte uvést PSČ)
 • telefon
 • email (platný min. po dobu platnosti domény)

Žádost je zaslána na email původního vlastníka i nabyvatele. Bez ohledu na tom zda-li se jedná o stejný email nebo kosmetické změny, je nutné potvrdit obě žádosti online do 14 dnů.