Kdy bude doména po převodu funkční?

Zpravidla se jedná o 1 až 2 dny po dokončení převodu v závislosti na replikaci DNS mimo naši síť. Doba samotného převodu domén, může být nicméně pro různá TLD odlišná a záviset i na vaší součinosti při převodu.

Jak převést CZ doménu?

Co potřebuji k převodu CZ domény?

K převodu CZ domény je nutné mít především platný email držitele a autorizační heslo k převodu. Převod lze sice realizovat i bez platného emailu, ale v takovém případě je každý krok převodu nutné ověřovat pomocí úředně ověřeného nebo elektronického podpisu držitele domény. Převodní proces se tím může neúměrně protáhnout a neplatný kontakt vám u domény zůstane i po převodu.

Nemám platný email držitele, lze jej spolu s převodem změnit?

To možné bohužel není, změnu údajů držitele doporučujeme provést ještě před zahájením převodu u vašeho registrátora (provozovatele).

Nevím na jaké údaje držitele je doména registrována, kde tuto informaci získám?

Požadované informace naleznete ve whois. Pokud jsou údaje skryté, kontaktujte vašeho registrátora (provozovatele).

Kromě platného emailu držitele zmiňujete autorizační heslo, kde jej získám?

 • Lze jej získat přes registrátora Media4web, kam vaši doménu budeme převádět viz formulář zde.
 • Lze jej získat také přes správce národní domény sdružení CZ-NIC zde.
 • Vždy jej lze získat také u vašeho stávajícího registrátora.

Kam vám mám autorizační heslo zadat/zaslat?

Autorizační heslo k převodu lze v případě CZ domény uvést v objednávce převodu domény, změna registrátora tak bude odesláním objednávky automaticky zahájena. Pokud jste objednávku už odeslali bez uvedení autorizačního hesla, můžete jej uvést také dodatečně po objednávce v uživatelském rozhraní ve správě své domény nebo jej zaslat spolu s názvem vaší domény autorizovaným požadavkem postřednictvím formuláře Klientská podpora.

Předal jsem vám autorizační heslo k převodu, co bude následovat?

Pokud je autorizační heslo platné, je z naší strany zahájen převod domény a provedena online změna na nového registrátora Media4web. Nový registrátor vám obratem zašle email se žádosti o potvrzení prováděných změn. Žádost je zaslána na email držitele domény a obsahuje odkaz na stránky registrátora, kde změnu jednoduše potvrdíte tlačítkem "Potvrzuji". Po vašem odsouhlasení je provoz hostingových služeb z našich serverů dostupný cca do 1-2 dní.

Jak dlouho převod trvá a kdy budou služby dostupné z vašich serverů?

Za ideálních podmínek lze celý převod realizovat cca do 1-2 dnů. Doba je závislá na replikaci DNS v síti internet a vaší součinnosti při převodu, dle výše popsaných bodů převodu.

Bude spolu s převodem, přesunut také původní obsah a založeny emailové schránky?

Převodem domény se rozumí pouze asistovaná změna registrátora domény a nezahrnuje přenos dat nebo konfiguraci služeb na našich serverech. Emailové schránky a přístupové údaje na FTP lze vytvořit v uživatelském rozhraní v detailu vaší domény.

Jak převést SK doménu?

SK doména může být zaregistrována pouze na právnickou nebo fyzickou osobu pocházející ze Slovenska s registrací u SK-NIC (správce domény SK). Z tohoto důvodu bývá doména často zaregistrována také v zastoupení vaším registrátorem se sídlem na Slovensku. Tuto skutečnost můžete ověřit v databázi whois na https://www.sk-nic.sk.

Postup převodu pokud je SK doména registrovaná přímo na vás:

 1. Po zaplacení objednávky převodu vám bude vygenerována žádost k převodu, kterou vám zašleme na vámi uvedený kontaktní email.
 2. Žádost je ve formátu PDF a obsahuje identifikátor registrátora "GRAN-0063". Žádost podepíšte a odešlete pozemní poštou na uvedenou adresu SK-NIC. Doporučujeme provést zaslání žádosti zároveň také faxem.
 3. S podpisem a zasláním této žádosti na SK-NIC nijak neotálejte. Změna registrátora musí být dokončena do 14ti dní od obdržení žádosti, jinak propadá nejen tato žádost, ale také vaše platba za převod.
 4. Stav převodu lze sledovat ve whois na https://www.sk-nic.sk. Na stav převodu se lze dotázat také přímo na technické podpoře SK-NICu.

Postup převodu pokud je SK doména registrována na zástupný kontakt vašeho registrátora:

 1. Po zaplacení objednávky převodu vám bude vygenerována PDF žádost, nikoliv k převodu domény, ale na změnu majitele a to konkrétně na zástupný kontakt našeho partnerského registrátora s identifikátorem "GRAN-0063", kterou vám zašleme na vámi uvedený kontaktní email.
 2. Žádost nepodepisujte (v tomto případě nejste vlastníkem převáděné domény), ale předejte ji k podpisu vašemu registrátorovi (stávající vlastník). Váš registrátor zašle podepsanou žádost na SK-NIC a obdobnou žádost SK-NICu zasílá i náš partnerský registrátor (nový vlastník).
 3. Po zpracování žádostí obou registrátorů SK-NICem, dojde ke změně vlastníka na zastupný kontakt našeho partnerského registratora, který zároveň zajistí převod domény pod svou správu.

Jak převést COM, NET, BIZ, NAME, ORG, INFO, US doménu?

Co potřebuji k zahájení převodu?

 1. Platný email držitele.
 2. Autorizační heslo k převodu tzv. Auth-ID (označované někdy také jako Secret key, ECC apod.).
 3. Doména nesmí být mladší 60 dnů od registrace nebo uplynout méně než 60 dnů od posledního převodu.
 4. Doména nesmí být uzamčena proti převodu.
 5. Doména nesmí být po expiraci.
 6. Doména musí být po vaší objednávce převodu u nás uhrazena.

Nemám platný email držitele, lze jej spolu s převodem změnit?

To možné bohužel není, změnu údajů držitele doporučujeme provést ještě před zahájením převodu u vašeho registrátora (provozovatele).

Nevím na jaké údaje držitele je doména registrována, kde tuto informaci získám?

Požadované informace naleznete v libovolném whois. Pokud jsou údaje skryté, kontaktujte vašeho registrátora (provozovatele).

Kde získám autorizační heslo k převodu a jak zajistím odemčení domény?

Kontaktujte vašeho registrátora (provozovatele) domény a požádejte jej o zaslání autorizačního hesla k převodu na email držitele domény. Zároveň svého registrátora požádejte o odemčení domény k převodu.

Kam vám mám autorizační heslo zaslat?

Autorizační heslo k převodu lze uvést v objednávce převodu domény. Pokud jste objednávku už odeslali bez uvedení autorizačního hesla, můžete jej uvést také dodatečně po objednávce v uživatelském rozhraní ve správě své domény nebo jej zaslat spolu s názvem vaší domény autorizovaným požadavkem postřednictvím formuláře Klientská podpora.

Předal jsem vám autorizační heslo k převodu, co bude následovat?

Pokud je autorizační heslo platné, je z naší strany zahájen převod domény k registrátorovi Gransy, který vám naším prostřednictvím zašle žádost o potvrzení prováděných změn. Žádost je zaslána na email držitele domény, který ji potvrzuje. Po vašem potvrzení se čeká už pouze na uvolnění domény původním registrem.

Pozn: Původní registrátor vám muže navrhnout ukončení převodu, proto pozorně čtěte instrukce, které vám registrátoři zasílají a v případě nejasností nás kontaktujte.

Jak dlouho převod trvá a kdy budou služby dostupné z vašich serverů?

Změna registrátora (aniž by došlo ke změně "name serveru" (NS)) je zpravidla dokončena do 5 dnů od vašeho potvrzení změn na emailu držitele (doba uvolnění domény závisí na původním registrátorovi). Poté co doménu převezme nový registrátor jsou doméně automaticky nastaveny naše NS záznamy určující, kde doména hostuje. Tato změna se v síti internet projeví zpravidla do 1-2 dnů.

Bude spolu s převodem, přesunut také původní obsah a založeny emailové schránky?

Převodem domény se rozumí pouze asistovaná změna registrátora domény a nezahrnuje přenos dat nebo konfiguraci služeb na našich serverech. Emailové schránky a přístupové údaje na FTP lze vytvořit v uživatelském rozhraní v detailu vaší domény.

Bude spolu s převodem prodloužena platnost domény?

Ano, spolu s převodem je provedeno kumulativní prodloužení platnosti domény o 12 měsíců od data původní expirace domény.

Mohu u vás hostovat bez převodu domény?

Ano je to možné. V objednávce vaší doménu nejprve ověřte. Po ověření u položky "Změna registrátora" nastavte "NE". V dalším kroku objednávky zvolte požadovaný hostingový program a objednávku dokončete. Nyní je nutné vaši doménu od vašeho registrátora k nám nasměrovat. Kontaktujte proto technickou podporu vašeho technického správce domény a požadejte jej o změnu nastavení name serveru nebo NSSETu, dle níže uvedených parametrů.

Identifikátor našeho NSSETu je:

 • NSS:HOSTING90:1

Sada našich name serverů je:

 • ns1.hosting90.cz
 • ns2.hosting90.cz
 • ns3.hosting90.net

Změna se projeví zpravidla do 1 - 2 dnů od okamžiku provedení změny ze strany vašeho provozovatele domény.