Nastavení DNS

Slovník pojmů

 • DNS - Domain Name System - systém pro překlad doménových jmen na IP adresy a opačně
 • DNS server - počítač, který uchovává převodní tabulku pro překlad doménových jmen
 • DNS záznam - položka v zóně domény, záznamy jsou různého typu (NS, MX, A, CNAME, PTR atd.)
 • zóna domény - soubor DNS záznamů popisujících jednu doménu
 • NS záznam - definuje DNS server, na kterém jsou uloženy převodní tabulky pro doménu
 • MX záznam - definuje server, na kterém je pošta pro doménu, součástí záznamu je i priorita, nižší číslo znamená vyšší prioritu
 • A záznam - záznam IPv4 - určuje IP adresu k jménu domény
 • AAAA záznam - záznam IPv6
 • CNAME záznam - zřizuje alias k jinému již existujícímu A záznamu
 • TTL - Time To Live - délka platnosti záznamu, pokud není uvedena, použije se výchozí nastavení
 • * - použito v DNS záznamu, vyjadřuje jakýkoliv text (nejčastěji pro definování všech domén III.řádu)
 • @ - použito v DNS záznamu, vyjadřuje plný název domény (lze nahradit zápisem "domena.cz.")

Příklad výchozího nastavení DNS zóny

Mohu u vás hostovat bez převodu domény?

Ano je to možné. V objednávce vaší doménu nejprve ověřte. Po ověření u položky "Změna registrátora" nastavte "NE". V dalším kroku objednávky zvolte požadovaný hostingový program a objednávku dokončete. Nyní je nutné vaši doménu od vašeho registrátora k nám nasměrovat. Kontaktujte proto technickou podporu vašeho technického správce domény a požadejte jej o změnu nastavení name serveru nebo NSSETu, dle níže uvedených parametrů.

Identifikátor našeho NSSETu je:

 • NSS:HOSTING90:1

Sada našich name serverů je:

 • ns1.hosting90.cz
 • ns2.hosting90.cz
 • ns3.hosting90.net

Změna se projeví zpravidla do 1 - 2 dnů od okamžiku provedení změny ze strany vašeho provozovatele domény.

Jak otestovat web bez domény?

Zkušební období provozu sice neposkytujeme, nicméně je možné ručně nakonfigurovat váš operační systém (např. Windows, Linux) tak, aby jste si nahranou prezentaci mohli z vaší domény prohlédnout ještě před dokončenou registrací nebo převodem domény. Pro tento účel postačí, když si po objednávce na svém počítači ručně nakonfigurujete překlad doménových jmen na IP adresy. Konfigurace je závislá samozřejmě na použitém operačním systému.

Příklad pro doménu example.com

Doména example.com se nachází např. na serveru h90-w1, který má IP adresu "130.193.9.31"

 • nastavení pro Linux, BSD apod.: Do souboru /etc/hosts vložíme následující řádek:

  130.193.9.31 example.com (použít lze také 130.193.9.31 www.example.com)

 • nastavení Windows: Předpokládejme, že máte systémový adresář Windows na disku c: (cestu případně vhodně upravte). Do souboru c:\windows\system32\drivers\etc\hosts vložíme následující řádek:

  130.193.9.31 example.com (použít lze také 130.193.9.31 www.example.com)

  Dokumentaci k dané problematice pro operační systémy Windows naleznete na stránkách podpory Microsoftu
  http://support.microsoft.com/kb/105997 a http://support.microsoft.com/kb/172218

Nastavení jiných operačních systémů je velmi obdobné. V případě problémů prostudujte dokumentaci k vašemu operačnímu systému nebo kontaktujte zákaznickou podporu výrobce či prodejce vašeho software!

Jakou použít IP adresu?

Jelikož vaše doména nemusí být jako v našem příkladu na serveru h90-w1, zkontrolujeme její umístění v příkazovém řádku OS přes "ping example.com" (za example.com dosaďte jméno vaší domény) nebo v uživatelském rozhraní v detailu vaší domény na záložce . IPv4 adresu zde naleznete v řádku WWW server (viz. ilustrační obrázek).

Jak po nastavení souboru hosts zobrazit webový obsah?

Jednoduše, použijete váš webový prohlížeč (např. IE, Firefox, Chrome), který před prvním použitím nejprve vypněte a znovu zapněte. Do url řádku prohlížeče následně vložte jméno vaší domény podle tvaru domény, který jste spolu s IP adresou uvedli v souboru "hosts".

Jak odemknout DNS záznamy v uživatelském rozhraní?

Jak odemknout NS záznamy (name servery domény)?

NS záznamy se neodemykají, namísto toho jsou přes registrátora zadány NS záznamy nové. Aktuální údaje před i po změně lze ověřit ve whois. Změnu je možné provést ručně v uživatelském rozhraní nebo autorizovaným požadavkem požádat o změnu na naší zákaznické podpoře. Jakmile ke změně NS dojde, pak veškeré úpravy v nastavení (např. úprava A záznamu) je nutné provádět v DNS zóně u nového poskytovatele.

Změna NS u CZ domén:

 1. Svého nového správce DNS vaší domény požádejte nejlépe o sdělení ID jeho NSSETu.
 2. NSSET ID lze pro vaši doménu uvést buď ve formuláři registrátora nebo v uživatelském rozhraní v menu "Domény> Správa domén> ..Detail> DNS> NS záznamy". Změnu je nutné potvrdit na emailu registrovaného s doménou, zpravidla email držitele. Potvrzená změna se projeví cca do 1-2 dní.

Pozn.: V případě, že váš nový poskytovatel nemá NSSET a sdělil vám pouze name servery nebo potřebujete provést zaslání na jiný email než na který je doména zaregistrována. Doporučujeme použít formulář registrátora namísto uživatelského rozhraní, která tyto možnosti změny nenabízí. Při zaslání žádosti o potvrzení na jiný email, je nutné počítat s ověřením na základě úředně ověřeného nebo elektronického podpisu.

Změna NS u ostatních TLD:

 1. Svého nového správce DNS vaší domény požádejte o sdělení NS (name serverů).
 2. O změnu lze zažádat buď přes autorizovaný požadavek ve kterém uveďte hodnoty nových name serverů nebo můžete změnu provést přímo v uživatelském rozhraní, viz menu "Domény> Správa domén> ..Detail> DNS> NS záznamy". Váš požadavek je zaslán na registrátora a zpravidla do několika minut registrem také zpracován. Po změně nastavení NS se tato změna v sítí internet projeví cca do 1-2 dní.

Jak odemknout A záznam (provoz web serveru)?

Ve výchozím nastavení DNS zóny se vám v uživatelském rozhraní např. pro doménu, zobrazí tři uzamčené DNS záznamy: hvězdičkový typu CNAME, A záznam a záznam typu AAAA. Podobně jako na ilustračním obrázku níže.

Existence těchto DNS záznamů je přímo závislá na existenci doménových záznamů na záložce "WWW+FTP" a tím i adresářových složek na FTP serveru určených pro vaši doménu. Uzamčené DNS záznamy proto z nastavení DNS neodemykáte, ale naopak se smažou, pokud zrušíte blokující doménový záznam ze záložky "WWW+FTP".

Postup zrušení blokujícího záznamu domény II. řádu (pro subdoménu (viz "Správa domén III. řádu") je postup obdobný):

 1. Přihlaste se do uživatelského rozhraní pod "Domény> Správa domén> ..Detail> WWW+FTP".
 2. Pokud máte obsah z FTP ze složky vaší domény zazálohován, smažte záznam pomocí ikony koše.
 3. Předešlým krokem došlo ke smazání blokujících DNS záznamů a nyní lze vytvořit vaše vlastní.

Pozn.: Uvedené řešení je pro doménu, samozřejmě pokud doménu chcete ponechat u nás a přesměrovat existující subdoménu (doménu III.řádu) smažte jen záznam subdomény a záznam domény ponechte beze změn.

Jak odemknout MX záznam (provoz Mail serveru)?

Pokud se vám v nastavení DNS zóny v uživatelském rozhraní u vaší domény zobrazuje uzamčený MX záznam "antispam.hosting90.cz" viz ilustrační obrázek níže.

Pak tento uzamčený MX záznam neodemykáte, ale smažete, zrušením založených emailových schránek a následně zrušením mail (sub)domény viz záložka "Email" na které je nastavení MX záznamu v DNS závislé.

Pokud zatím své emailové schránky z našeho mail serveru rušit nechcete, nastavte vašemu MX záznamu vyšší prioritu - to znamená jakékoliv nižší číslo než jakou má náš MX s prioritou 10. Tím bude přednostně pošta doručována na vámi určený mail server. V případě nedostupnosti vašeho mail serveru však může být vaše pošta doručena k nám, proto toto řešení využijte jen dočasně po dobu přechodu a nikoliv jako trvalé řešení.

Postup zrušení blokujícího MX záznamu:

 1. Přihlaste se do uživatelského rozhraní pod "Domény> Správa domén> ..Detail> Email".
 2. Smažte založené emailové schránky, viz ikona koše u každého emailového záznamu.
 3. Nyní smažte emailovou (sub)doménu viz tlačítko "Smazat emailovou (sub)doménu".
 4. Předešlým krokem došlo ke smazání blokujícího MX záznamu na záložce "DNS" a nyní lze vytvořit váš vlastní.

Jak přesměrovat doménu nebo subdoménu pomocí A záznamu?

Jak odemknout uzamčený DNS záznam v uživatelském rozhraní?

Ve výchozím nastavení DNS zóny se vám v uživatelském rozhraní např. pro doménu, zobrazí tři uzamčené DNS záznamy: hvězdičkový typu CNAME, A záznam a záznam typu AAAA. Podobně jako na ilustračním obrázku níže.

Existence těchto DNS záznamů je přímo závislá na existenci doménových záznamů na záložce "WWW+FTP" a tím i adresářových složek na FTP serveru určených pro vaši doménu. Uzamčené DNS záznamy proto z nastavení DNS neodemykáte, ale naopak se smažou, pokud zrušíte blokující doménový záznam ze záložky "WWW+FTP".

Postup zrušení blokujícího záznamu domény II. řádu (pro subdoménu (viz "Správa domén III. řádu") je postup obdobný):

 1. Přihlaste se do uživatelského rozhraní pod "Domény> Správa domén> ..Detail> WWW+FTP".
 2. Pokud máte obsah z FTP ze složky vaší domény zazálohován, smažte záznam pomocí ikony koše.
 3. Předešlým krokem došlo ke smazání blokujících DNS záznamů a nyní lze vytvořit vaše vlastní.

Pozn.: Uvedené řešení je pro doménu, samozřejmě pokud doménu chcete ponechat u nás a přesměrovat existující subdoménu (doménu III.řádu) smažte jen záznam subdomény a záznam domény ponechte beze změn.

Jak vytvořit nový DNS záznam typu A?

 1. Pokud se v uživatelském rozhraní na záložce "WWW+FTP" již nenachází záznam, který se pomocí DNS chystáte přesměrovat (viz řešení výše) přejděte na záložku "DNS" přes "Domény> Správa domén> ..Detail> DNS".
 2. Pro vložení nového A záznamu klikněte na tlačítko "Vytvořit DNS záznam".

Popis řešení pro doménu II.řádu:

 • Jméno záznamu: @
 • TTL: 3600 (výchozí, není nutné měnit)
 • Typ záznamu: A (výchozí, neměňte)
 • Hodnota záznamu: zde vložte IP adresu (tj. např. 81.0.12.89), získáte u svého poskytovatele.
 • Založení záznamu potvrďte tlačítkem "Uložit".

Popis řešení pro subdoménu (doména III.řádu):

 • Jméno záznamu: Pro subdoménu např. ve tvaru eshop.jmeno-vasi-domeny.cz vložte pouze slovo eshop.
 • TTL, Typ záznamu, Hodnota záznamu: vyplňte obdobně jako ve výše uvedeném příkladu pro doménu a nový záznam poté uložte.

Pozn.1.: Pokud hodnota záznamu není IP adresa, ale hostname, nejedná se už o typ záznamu A, ale o typ záznamu CNAME. CNAME záznam lze použít pouze u subdomén, pro doménu nebude funkční.
Pozn.2.: Změna DNS nastavení se zpravidla neprojeví okamžitě, ale dle zadaného času TTL (čas je uváděn v sekundách - výchozí nastavení odpovídá jedné hodině).

Jak vytvořit DNS záznam pro doménu, aby fungovala také pro tvar zápisu s www?

Pokud máte dokončeny výše uvedené kroky, máte na výběr několik možností, jak nastavení realizovat. Například řešení pomocí hvězdičky ve jméně DNS záznamu vám umožní přesměrovat jakýkoliv název subdomény (tzn. také zápis s www). Pokud toto chování naopak žádoucí není zapíšeme do jména DNS záznamu pouze www namísto hvězdičky.

 1. V uživatelském rozhraní přejděte na záložku "DNS" přes "Domény> Správa domén> ..Detail> DNS".
 2. Pro vložení nového záznamu klikněte na tlačítko "Vytvořit DNS záznam".

  • Jméno záznamu: *
  • TTL: 3600 (výchozí, není nutné měnit)
  • Typ záznamu: CNAME
  • Hodnota záznamu: @
 3. Založení záznamu potvrďte tlačítkem "Uložit".

Pozn.1.: Jméno záznamu může namísto hvězdičky obsahovat www
Pozn.2.: Hodnota záznamu může být i IP adresa (tj. např. 81.0.12.89). V takovém případě ovšem změňte typ záznamu z CNAME na typ A.

Jak přesměrovat subdoménu pomocí CNAME záznamu?

Jak odemknout uzamčený DNS záznam subdomény v uživatelském rozhraní?

Pokud je subdoména (doména III.řádu) založena a směřuje na naše servery, pak vám výchozí nastavení DNS zóny v uživatelském rozhraní, zobrazí tři uzamčené DNS záznamy: hvězdičkový typu CNAME, A záznam a záznam typu AAAA. Podobně jako na ilustračním obrázku níže.

Existence těchto DNS záznamů je přímo závislá na založené subdoméně na záložce "WWW+FTP" a tím i adresářových složek na FTP serveru určených pro vaši subdoménu. Uzamčené DNS záznamy proto z nastavení DNS neodemykáte, ale naopak se smažou, pokud zrušíte blokující záznam vaší subdomény (domény III.řádu) ze záložky "WWW+FTP".

Postup zrušení blokujícího záznamu subdomény (viz "Správa domén III.řádu"):

 1. Přihlaste se do uživatelského rozhraní pod "Domény> Správa domén> ..Detail> WWW+FTP".
 2. Pokud máte obsah z FTP ze složky vaší subdomény zazálohován, smažte záznam vaší subdomény ze správy domén III.řádu pomocí ikony koše.
 3. Předešlým krokem došlo ke smazání blokujících DNS záznamů a nyní lze vytvořit vaše vlastní.

Jak vytvořit nový DNS záznam typu CNAME pro subdoménu?

 1. Pokud se v uživatelském rozhraní na záložce "WWW+FTP" již nenachází záznam, který se pomocí DNS chystáte přesměrovat (viz řešení výše) přejděte na záložku "DNS" přes "Domény> Správa domén> ..Detail> DNS".
 2. Pro vložení nového CNAME záznamu klikněte na tlačítko "Vytvořit DNS záznam".

Popis řešení pro subdoménu "eshop" směřující na hostname "subdomena.example.org." :

 • Jméno záznamu: eshop
 • TTL: 3600 (výchozí, není nutné měnit)
 • Typ záznamu: CNAME
 • Hodnota záznamu: subdomena.example.org. (Pozor: včetně tečky na konci hostname záznamu!)
 • Založení záznamu potvrďte tlačítkem "Uložit".

Pozn.1.: Pokud hodnota záznamu není hostname, ale IP adresa, nejedná se už o typ záznamu CNAME, ale o typ záznamu A.
Pozn.2.: Změna DNS nastavení se zpravidla neprojeví okamžitě, ale dle zadaného času TTL (čas je uváděn v sekundách - výchozí nastavení odpovídá jedné hodině).

Jak změnit mail server pomocí MX záznamu?

Jak odemknout uzamčený MX záznam v uživatelském rozhraní?

Pokud se vám v nastavení DNS zóny v uživatelském rozhraní u vaší domény zobrazuje uzamčený MX záznam "antispam.hosting90.cz." viz ilustrační obrázek níže.

Pak tento uzamčený MX záznam neodemykáte, ale smažete, zrušením založených emailových schránek a následně zrušením mail (sub)domény viz záložka "Email" na které je nastavení MX záznamu v DNS závislé.

Pokud zatím své emailové schránky z našeho mail serveru rušit nechcete, nastavte vašemu MX záznamu vyšší prioritu - to znamená jakékoliv nižší číslo než jakou má náš MX s prioritou 10. Tím bude přednostně pošta doručována na vámi určený mail server. V případě nedostupnosti vašeho mail serveru však může být vaše pošta doručena k nám, proto toto řešení využijte jen dočasně po dobu přechodu a nikoliv jako trvalé řešení.

Postup zrušení blokujícího MX záznamu:

 1. Přihlaste se do uživatelského rozhraní pod "Domény> Správa domén> ..Detail> Email".
 2. Smažte založené emailové schránky, viz ikona koše u každého emailového záznamu.
 3. Nyní smažte emailovou (sub)doménu viz tlačítko "Smazat emailovou (sub)doménu".
 4. Předešlým krokem došlo ke smazání blokujícího MX záznamu na záložce "DNS" a nyní lze vytvořit váš vlastní.

Jak vytvořit MX záznam pomocí hostname?

Hodnotu MX záznamu nelze uvést v číselném tvaru IP adresy, ale zpravidla v doménovém tvaru, např. "subdomena.example.org.", příklad správného zápisu si nyní ukážeme.

 1. Přihlaste se do uživatelského rozhraní pod "Domény> Správa domén> ..Detail> DNS".
 2. Pro vložení nového MX záznamu klikněte na tlačítko "Vytvořit DNS záznam".
  • Jméno záznamu: @
  • TTL: 3600 (výchozí, není nutné měnit)
  • Typ záznamu: MX
  • Priorita: libovolné číslo - čím nižší číslo, tím vyšší prioritu má záznam před jiným MX záznamem s vyšším číslem
  • Hodnota záznamu: subdomena.example.org. (Pozor: včetně tečky na konci hostname záznamu!)
 3. Založení záznamu potvrďte tlačítkem "Uložit".

Pozn.: Změna DNS nastavení se zpravidla neprojeví okamžitě, ale dle zadaného času TTL (čas je uváděn v sekundách - výchozí nastavení odpovídá jedné hodině).

Pokud nelze vytvořit MX záznam s IP adresou, jak mám postupovat?

Jelikož hodnotu MX záznamu nelze uvést v číselném tvaru IP adresy, musíme pro IP adresu zvolit jiný postup než v předchozím řešení. Vytvoříme proto MX záznam směřující na libovolný název subdomény, např. na subdoménu "email" a následně této subdoméně přiřadíme pomocí nového A záznamu požadovanou IP adresu.

 1. Přihlaste se do uživatelského rozhraní pod "Domény> Správa domén> ..Detail> DNS".
 2. Pro vložení nového MX záznamu klikněte na tlačítko "Vytvořit DNS záznam".

  • Jméno záznamu: @
  • TTL: 3600 (výchozí, není nutné měnit)
  • Typ záznamu: MX
  • Priorita: libovolné číslo - čím nižší číslo, tím vyšší prioritu má záznam před jiným MX záznamem s vyšším číslem
  • Hodnota záznamu: email (libovolné jméno subdomény, v tomto případě tečkou neukončujeme)
 3. Založení záznamu potvrďte tlačítkem "Uložit".
 4. Přes tlačítko "Vytvořit DNS záznam" nyní vytvoříme druhý DNS záznam typu A:

  • Jméno záznamu: @
  • TTL: 3600 (výchozí, není nutné měnit)
  • Typ záznamu: A (výchozí, neměňte)
  • Hodnota záznamu: zde vložte IP adresu (tj. např. 81.0.12.89), získáte u svého poskytovatele
 5. Založení záznamu potvrďte tlačítkem "Uložit".

Pozn.: Změna DNS nastavení se zpravidla neprojeví okamžitě, ale dle zadaného času TTL (čas je uváděn v sekundách - výchozí nastavení odpovídá jedné hodině).

Jak nastavit SMTP route?

K čemu je možné použít SMTP route?

SMTP route je možné využít pro váš vlastní mail server pro který nemáte vlastní antispamové řešení. Vašemu mail serveru proto pomocí smtp route můžete předřadit náš antispamový server.

Kde a jak nastavit SMTP route?

SMTP route je možné nastavit pouze u hostingových programů, které emailové služby nabízejí. Dle zvoleného programu je dále možné nastavit smtp route buď jen pro hlavní doménu nebo také pro omezený počet subdomén. Emailová subdoména je na emailové doméně nezávislá a lze proto např. mít smtp route nastavenou pro doménu a schránky subdomény přitom nechat nadále založené na našem mail serveru.

 1. Přihlaste se do uživatelského rozhraní pod "Domény> Správa domén>.. Detail> Email".
 2. Pokud budete smtp route vytvářet na mail subdoméně, která je již založena je nutné smazat všechny případně založené schránky a poté také mail subdoménu.
 3. Naopak pokud budete smtp route vytvářet pro novou mail subdoménu klikněte na ikonu "plus". Mít více mail subdomén založených zároveň je podmíněno zvoleným hostingovým programem.

 4. Pokud se vám nyní zobrazilo tlačítko "Vytvořit e-mailovou subdoménu" klikněte na něj.

 5. Řádek "Doména" nevyplňujte v případě, že chcete mít emailové schránky na doméně. V opačném případě zadejte jméno subdomény.
 6. V řádku "SMTP route" vyplňte jméno vaší smtp route např. takto "email.jmeno-vasi-domeny.net". Založení záznamu potvrďte tlačítkem "Založit".

 7. Přejděte na záložku "DNS" a vytvořte nový DNS záznam přes tlačítko "Vytvořit DNS záznam".
  • Jméno záznamu: email (stejné jméno subdomény, které jste zvolili pro smtp route)
  • Typ záznamu: A
  • TTL: 3600 (výchozí, není nutné měnit)
  • Hodnota záznamu: zde vložte IP adresu vašeho mail serveru (tj. např. 81.0.12.89).

 8. Založení záznamu potvrďte tlačítkem "Uložit".

Pozn.: Změna DNS nastavení se zpravidla neprojeví okamžitě, ale dle zadaného času TTL (čas je uváděn v sekundách - výchozí nastavení odpovídá jedné hodině). 

Jak vrátím DNS zpět do výchozího stavu?

Tento návod se zabývá případy, kdy jste buď omylem nebo záměrně např. z důvodu změny mail serveru nebo přesměrování vaší domény rušily záznamy na záložkách WWW+FTP a Email.

Nastavení výchozího mail serveru (MX záznam)

 1. Přihlaste se do uživatelského rozhraní.
 2. V detailu vaší domény klikněte na záložku "Email".
 3. Pokud se na této záložce nachází pouze dvě tlačítka, zvolíme tlačítko "Vytvořit hlavní e-mailovou doménu".
 4. Na další obrazovce nic nevyplňujeme a klikneme pouze na tlačítko "Založit".
 5. Po vašem potvrzení vám administrace na záložce "Email" umožní vytvářet schránky a přesměrování na mail serveru.
 6. Na záložce "DNS" se vám vytvořil záznam typu MX s hodnotou "antispam.hosting90.cz.", vlastní MX záznam doporučujeme smazat.
 7. V případě chybějícího subdoménového záznamu "mail", klikněte na "Vytvořit DNS záznam". Vyplňte "jméno záznamu" jako mail a "hodnotu záznamu" jako 37.46.82.67, ostatní ponechte ve výchozím stavu a uložte.
 8. V případě chybějícího subdoménového záznamu "smtp" typu A, klikněte na "Vytvořit DNS záznam". Vyplňte "jméno záznamu" jako smtp a "hodnotu záznamu" jako 130.193.10.76, ostatní ponechte ve výchozím stavu a uložte.
 9. V případě chybějícího subdoménového záznamu "smtp" typu AAAA, klikněte na "Vytvořit DNS záznam". Vyplňte "jméno záznamu" jako smtp a "hodnotu záznamu" jako 2a03:b780:1::216:3eff:fe00:24c, typ záznamu změnta na AAAA. Ostatní ponechte ve výchozím stavu a uložte.
 10. Změna vstoupí v platnost po replikaci DNS záznamu, dle zadaného času TTL (čas je uváděn v sekundách).

Nastavení výchozího webserveru domény (A záznam)

 1. Přihlaste se do uživatelského rozhraní.
 2. V detailu vaší domény klikněte na záložku "WWW+FTP".
 3. Klikneme na tlačítko "Založit doménu" nebo "Založit subdoménu" podle toho co chceme zpět zakládat.
 4. Na FTP se vám nyní založil adresář s nazvém vaší domény (případně subdomény) a na záložce DNS, kterou zkontrolujeme se vytvořily záznamy typu A, AAAA.
 5. Pokud máte pro daný záznam stále ještě uvedeny své A, AAAA nebo CNAME záznamy, je nutné je zrušit.
 6. Změna vstoupí v platnost po replikaci DNS záznamu, dle zadaného času TTL (čas je uváděn v sekundách).

Co je to SPF a k čemu je to dobré?

Co je to SPF?

Sender Policy Framework nebo-li SPF je systém validace sloužící jako ochrana proti zneužití názvu schránky spamovacími boty. SPF je možné vytvořit v uživatelském rozhraní jako DNS záznam typu TXT.

Jakým způsobem dochází ke zneužití mé emailové adresy?

SMTP protokol umožňuje odeslat email s libovolnou zdrojovou adresou. Toho bohužel využívají spammeři, kteří často používají cizí adresy k zamaskování své vlastní identity. Spamovací robot proto může jménem vaší schránky zkoušet rozesílat SPAM na obrovské množství příjemců, přičemž např. adresy některých příjemců nemusí ani existovat. Z těchto důvodů může být vaše doručená pošta zahlcena a to nikoliv spamy, ale běžnými chybovými zprávami (předmět zpráv obsahuje např. "Mail delivery failed..." apod.) informující vás pouze o důvodech nedoručení.

Jak vytvořit SPF záznam?

Podmínkou používání našeho SPF záznamu je používání zároveň našeho smtp serveru, což může být v rozporu s požadovaným smtp nastavením vašeho poskytovatele připojení k internetu.

 1. Přihlaste se do uživatelského rozhraní a postupně klikněte na "Domény> Správa domén> ..Detail> DNS".
 2. Klikněte na tlačítko "Vytvořit DNS záznam".
 3. Jméno záznamu: @
 4. TTL není třeba měnit.
 5. Typ záznamu: TXT
 6. Hodnota záznamu včetně uvozovek: "v=spf1 redirect=_spf.hosting90.cz"
 7. Založení záznamu potvrďte tlačítkem "Uložit".

Pozn.: Nový zápis naleznete v přehledu všech DNS záznamů a lze jej kdykoliv editovat nebo v případě nefunkčního odesílání pošty úplně smazat. Změna v nastavení se projeví dle hodnoty TTL. Chybové zprávy s důvodem o nedoručení by postupně měly začít odeznívat (může trvat několik dnů).