Nemám přístupové údaje, jak je získám?

Pokud jste zapomněli přihlašovací údaje k účtu:

 1. Použijte tento odkaz pro zapomenuté údaje.
 2. Vyplňte váš email (nebo telefon) registrovaný k účtu a potvrďte odeslání.
 3. Klikněte na odkaz v obdrženém emailu (verifikační odkaz je platný 24h).
 4. V nově otevřené stránce uveďte vaše nové heslo k vašemu účtu.
 5. Změny hesla uložte a zkuste se přihlásit.

Pokud jste zapomněli přihlašovací údaje k emailu:

 1. Přihlaste se do uživatelského rozhraní.
 2. U vaší domény (viz seznam domén na "Dashboardu" nebo v menu "Domény") klikněte na tlačítko "Detail".
 3. Klikněte na záložku "Email" a zobrazí se vám seznam všech založených emailů.
 4. Vlevo před názvem schránky rozklikněte modrou šipku.
 5. Smažte zástupné symboly a nahraďte je novým heslem.
 6. Změnu nezapomeňte uložit tlačítkem "Upravit email".

Pokud jste zapomněli přihlašovací údaje k FTP:

 1. Přihlaste se do uživatelského rozhraní.
 2. U vaší domény (viz seznam domén na "Dashboardu" nebo v menu "Domény") klikněte na tlačítko "Detail".
 3. Klikněte na záložku "WWW+FTP".
 4. Zde již můžete upravit FTP hesla pro:

  • globální FTP (společný přístup k domény II a III. řádu)
  • doménu II. řádu
  • doménu III. řádu (subdoménu)

 5. Smažte zástupné symboly a nahraďte je novým heslem.
 6. Změny nezapomeňte uložit.

Pokud jste zapomněli přihlašovací údaje k databázi:

U přihlašovacích údajů pro databázi platí, že přihlašovací údaje zadané v uživatelském rozhraní uvádíte zároveň také v konfiguračním souboru webové aplikace na FTP. Z toho vyplývá, že je z konfiguračního souboru můžete zpětně také získat a nebo je v něm po změně hesla databáze v uživatelském rozhraní také nahradit.

Změna hesla k databázi:

 1. Přihlaste se do uživatelského rozhraní.
 2. U vaší domény (viz seznam domén na "Dashboardu" nebo v menu "Domény") klikněte na tlačítko "Detail".
 3. Klikněte na záložku "Databáze".
 4. Smažte zástupné symboly a nahraďte je novým heslem.
 5. Změnu nezapomeňte uložit tlačítkem "Uložit změny".
 6. Přihlaste se na FTP a uveďte změněné údaje v konfiguračním souboru CMS.

Bližší informace o konfiguračním souboru na FTP vám sdělí webmaster, který vám stránky vytvořil nebo technická podpora vašeho CMS.

Jak obnovit provoz zrušené domény?

Přejete-li si obnovit provoz vyřazené domény z uživatelského účtu, proveďte novou objednávku. Objednávku realizujte nejlépe jako přihlášený uživatel pod váš původní uživatelský účet. Nezapomeňte zkontrolovat své fakturační a kontaktní údaje.

Pozn: Prázdné uživatelské účty jsou po určité době z naší databáze rušeny, v takovém případě nezbývá než realizovat objednávku jako uživatel nepřihlášený, vytvoříte si tím zároveň nový uživatelský účet.

Ověření domény a nová objednávka

Po zadání domény do formuláře objednávky dojde k ověření dostupnosti domény v registru. Zjistíte tím zda-li je doména volná k nové registraci nebo zda-li je zaregistrovaná.

 • Pokud je doména volná k registraci, pokračujete v objednávce vyplněním nabízených kroku pro registraci domény.
 • Pokud je doména zaregistrovaná, vaším dalším krokem před dokončením objednávky by mělo být nejprve ověření v databázi vlastníků whois (např. pro CZ zde, pro EU zde), aby jste zjistili zda-li jste stále majitelem domény. Pokud ano a chcete nadále prodlužovat platnost domény přes nás, ponechte po ověření domény vždy výchozí volbu "Převod nebo opětovné objednání".

Zálohy

Pokud máte stále přístup pod váš původní uživatelský účet a doména z našich záznamů není zrušena déle než 7 dní, můžete v uživatelském rozhraní v levém menu pod položkou "Zálohy" na záložce "Smazané" nalézt dostupné zálohy.

Pozn: Dostupnost záloh u smazaných domén negarantujeme. Obnovu vašich dat nezajišťujeme.

Status domény ve whois: Redemption period a Pending delete

 • Redemption period a Pending delete se týká zpravidla domén COM, NET, BIZ, NAME, ORG, INFO, NET a US.
 • Redemption period je období více než 20 dnů po expiraci. Obnovení z Redeption period je zpoplatněnou službou dle ceníku služeb.
 • Pending delete je období 50-55 den po expiraci. Vyjmutí z Pending delete nelze provést, čeká se již pouze na uvolnění z registru. Po uvolnění je doména znovu dostupná k registraci komukoliv.

Pozn: Doba trvání jednotlivých statusů je orientační a u různých registrátorů může být mírně odlišná.

Jak přesunout doménu pod jiný uživatelský účet?

Pro přesun domény z jednoho účtu na druhý budeme potřebovat webmaster login domény a založený druhý účet. S přesouvanou doménou se přesouvá i případně vystavená výzva k úhradě.

Získání webmaster loginu

 1. Přihlaste se do uživatelského rozhraní k doméně, kterou se chystáte převést.
 2. U vaší domény (viz seznam domén na "Dashboardu" nebo v menu "Domény") klikněte na tlačítko "Detail".
 3. Ze zobrazených záložek klikněte v druhém řádku na "Přístupové údaje".
 4. Smažte zástupné symboly a nahraďte je novým heslem.
 5. Změnu nezapomeňte uložit tlačítkem "Uložit změny".

Založení nového účtu a přesun domény

 1. Pokud nemáte druhý účet, je nutné jej vytvořit. To provedete na přihlašovací obrazovce rozhraní pod odkazem "Chci se registrovat".
 2. Po vyplnění formuláře dojde k přihlášení pod nový účet.
 3. V levém menu klikněte na "Uživatelský účet" a pak na "Přesun domény".
 4. Vyplňte jméno přesouvané domény (bez www.) a webmaster heslo.
 5. Potvrďte tlačítkem "Přesunout".
 6. Pokud jsou uvedené údaje platné je změna okamžitá.
 7. V menu "Uživatelský účet" také nezapomeňte novému účtu aktualizovat fakturační údaje.

Na co si dát pozor před přesunem domény?

Pokud již využíváte dealerských slev nebo je plánujete využít také pod novým účtem, musí být pro zachování slevy pod uživatelským účtem vždy vedeny minimálně 4 libovolné hostingové programy ze zde uvedených, tj. Hosting90, Hosting90 Plus, Email90 nebo Email90 Plus.

Po přesunu má výzva k platbě staré fakturační údaje, mohu je změnit?

Změna fakturačních údajů na vystaveném PDF možná není. Nicméně po zaplacení se vám vystaví daňový doklad podle aktuálního nastavení v novém účtu domény. Pokud si nejste jisti jaké údaje jste při založení účtu uvedli, zkontrolujte je v menu "Uživatelský účet".

Jak a kde nastavit doménový alias?

Co je to alias?

Alias neboli doménový alias je možnost používat dvě nebo více domén odkazujících na stejný webový obsah na serveru. Jedna z domén s cílovým obsahem je přitom brána jako hlavní a ostatní domény na její prostor pomocí aliasu odkazují. 

Jak nastavit alias?

Domény musí být vedeny u nás a zároveň být pod stejným uživatelským účtem.

 1. Přihlaste se do uživatelského rozhraní.
 2. V "Dashboardu" nebo přes menu "Domény" klikněte na tlačítko "Detail" u domény, která bude aliasem k hlavní doméně s webovým obsahem.
 3. Ze zobrazených záložek klikněte na "WWW+FTP".
 4. Pokud chcete, aby aliasem byla doména, smažte záznam domény II. řádu (případný obsah na FTP je tímto smazán). Pokud chcete, aby aliasem byla subdoména, zkontrolujte, že se nenachází v seznamu domén III. řádu.

 5. Vraťte se zpět na seznam vašich domén a tlačítkem "Detail" vyberte hlavní doménu, kam bude alias směřovat.
 6. Klikněte na záložku "WWW+FTP".
 7. Klikněte na tlačítko "Spravovat aliasy" u záznamu, na který bude alias směřovat.
 8. Z nabízeného filtru vyberte aliasovanou doménu (případně dopište jméno subdomény).
 9. Změny uložte tlačítkem "Přidat".

Jak můžu přesměrovat doménu nebo subdoménu?

Přesměrování nebo-li redirect lze pro doménu nebo její subdomény řešit dvěma způsoby a to buď pomocí vašeho skriptu v souboru .htaccess, který umístíte na FTP nebo pomocí uživatelského rozhraní.

Přesměrování pomocí souboru .htaccess

 1. Otevřete na vašem počítači kterýkoliv váš textový editor např. "Notepad".
 2. Do textového dokumentu zkopírujte tento text:

 3. RedirectMatch permanent (.*) http://SEM NAPIŠ, KAM PŘESMĚROVAT$1

 4. Text: "SEM NAPIŠ, KAM PŘESMĚROVAT" nahraďte za název domény, kam má být doména přesměrována. Například máme doménu example.com, kterou chceme přesměrovat na doménu sempresmeruj.cz, výsledný zápis pak může vypadat takto:

 5. RedirectMatch permanent (.*) http://sempresmeruj.cz$1

  nebo

  RedirectMatch permanent (.*) http://www.sempresmeruj.cz$1

 6. Pokud jste skript správně upravili, dejte ve vašem textovém editoru "Uložit jako...". Do názvu souboru napište .htaccess (pozor včetně tečky).
 7. Pokud se vám soubor uložil s koncovkou např. txt, doc apod., klikněte na název souboru ve vašem souborovém prohlížeči (Průzkumník, Total Commander nebo jiný) pravým tlačítkem myši a ze zobrazeného kontextového menu vyberte "Přejmenovat..." a koncovku souboru jednoduše vymažte a klávesou <enter> změnu názvu potvrďte.
 8. Po přejmenování souboru do požadovaného tvaru .htaccess nahrajte na FTP vaší domény nebo subdomény, kterou chcete přesměrovat.
 9. Nyní zadejte URL adresu domény ve vašem webovém prohlížeči.
 10. Pokud se přesměrování neprojevilo, zkuste pročistit cache vašeho webového prohlížeče. Zkontrolujte zda v uživatelském rozhraní máte zapnutou podporu .htaccess viz detail domény a záložka "WWW+FTP", kde klikněte na tlačítko "Nastavení", viz ilustrační obrázek.

Přesměrování pomocí uživatelského rozhraní

V principu se jedná o stejné řešení jako v předešlém případě, jen s tím rozdílem, že cílovou adresu budeme zadávat přímo v nastavení rozhraní a webový obsah na FTP je pro konkrétní složku smazán.

 1. Přihlaste se do uživatelského rozhraní.
 2. U vaší domény (viz seznam domén na "Dashboardu" nebo v menu "Domény>Správa domén") klikněte na tlačítko "Detail".
 3. Klikněte na záložku "WWW+FTP".
 4. Pokud se v seznamu založených doménových záznamů, nachází záznam, který chceme založit jako přesměrování, zazálohujte si obsah tohoto adresáře z FTP.
 5. Nyní požadovaný záznam v uživatelském rozhraní smažte.

 6. Klikněte na tlačítko "Založit přesměrování".

 7. Vyplňte url adresu s přesměrováním. U subdomén (domén III řádu) doplňte také její název. Url adresa podporuje přesměrování pouze na adresář např. na http://sempresmeruj.cz nikoliv na http://sempresmeruj.cz/soubor.php - ve webovém prohlížeči se toto zadání projeví doplněním lomítka v url a přesměrování nebude funkční. Pro přesměrování na soubor se proto lépe hodí předešlé řešení pomocí souboru .htaccess.
 8. Změnu nezapomeňte uložit tlačítkem "Přidat přesměrování".
 9. Po založení přesměrování se změna projeví zpravidla po několika minutách. Může to trvat, ale déle v závislosti na replikaci DNS záznamů, které se nově v DNS vytvořily.
 10. Záznamy s přesměrováním můžete na záložce "WWW+FTP" kdykoliv editovat nebo také smazat.

Obnovení provozu z přesměrování zpět do výchozího nastavení

 • V případě řešení přes .htaccess postačí řádek s redirectem nebo soubor samotný jednoduše smazat na FTP. Pokud jste si na FTP zachovali uložená data, obsah se vám bude znovu zobrazovat.
 • V případě řešení přes uživatelské rozhraní:
  1. Přihlaste se do uživatelského rozhraní.
  2. U vaší domény (viz seznam domén na "Dashboardu" nebo v menu "Domény>Správa domén") klikněte na tlačítko "Detail".
  3. Klikněte na záložku "WWW+FTP".
  4. Smažte záznam s přesměrováním.
  5. Klikněte na tlačítko "Založit doménu" nebo "Založit subdoménu".
  6. Pokud se vám založení nedaří, buď váš hostingový program neumožňuje mít založeno více doménových záznamů současně nebo máte na záložce "DNS" záložen hvězdičkový záznam (např. * 3600 IN CNAME @). Nadbytečný záznam proto na záložce "DNS" smažte.

K čemu slouží parkovací stránka a jak ji lze nahradit?

Co je to parkovací stránka?

Parkovací stránka se zobrazuje především u nových domén (např. krátce po registraci), které směřují na náš hosting a jsou zatím bez vlastního webového obsahu, tzn. především bez výchozího indexového souboru (např. index.html, index.php apod. - správné pojmenování jsou pouze malá písmena). Prázdným doménám se zobrazuje naše defaultní parkovací stránka:

Kde lze nastavit svou vlastní parkovací stránku?

Změnu parkovací stránky doporučujeme provést především uživatelům s vlastní corporate identity přeprodávajícím naše služby. URL adresu s umístěním vaší parkovací stránky, můžete uvést v uživatelském rozhraní v menu "Domény>Globální nastavení" v kolonce parkovací stránka. Změna se projeví do několika minut.

V adrese je možné použít text %SERVER_NAME%, který bude nahrazen jménem konkretní domény.

Příklad url: http://www.example.com/new_domain/%SERVER_NAME%

Proč v nastavení parkovací stránky nevkládat váš indexový soubor?

V nastavení parkovací stránky je sice možné uvést url cestu k libovolnému souboru, nicméně pokud se jedná o soubor indexový, který se na vámi uvedeném umístění zároveň nenachází způsobíte pouze zacyklení a nefunkčnost vaší domény ve webovém prohlížeči.

Jak vrátím parkovací stránku zpět do výchozího nastavení?

Přejděte zpět do menu "Domeny>Globální nastavení" v uživatelském rozhraní, smažte vaši url v kolonce pro parkovací stránku a uložte. Změna se projeví do několika minut.

Jak vytvořit webovou subdoménu?

Založení subdomény spravované na našich FTP serverech

 1. Přihlaste se do uživatelského rozhraní.
 2. U vaší domény (viz seznam domén na Dashboardu nebo v menu Domény>Správa domén) klikněte na tlačítko "Detail".
 3. Ze zobrazených záložek klikněte na "DNS".
 4. V záznamech na záložce "DNS" zkontrolujte, že se zde nenachází jméno subdomény, kterou se chystáte vytvořit. Pokud ano, záznam bude nejspíše směřovat mimo naše servery. Takovýto záznam proto smažte.
 5. Nyní klikněte na záložku "WWW+FTP".
 6. Klikněte na tlačítko "Založit subdoménu".
 7. Do prázdného řádku vložte jméno vaší nové subdomény.
 8. Založení subdomény potvrdíte tlačítkem "Přidej doménu".

Založení subdomény spravované na serverech jiného provozovatele

 1. Přihlaste se do uživatelského rozhraní.
 2. U vaší domény (viz seznam domén na Dashboardu nebo v menu Domény>Správa domén) klikněte na tlačítko "Detail".
 3. Ze zobrazených záložek klikněte na "WWW+FTP".
 4. V záznamech na záložce "WWW+FTP" zkontrolujte, že se zde nenachází jméno subdomény, kterou se chystáte vytvořit. Pokud ano, stáhněte si obsah z FTP a záznam smažte.
 5. Nyní klikněte na záložku "DNS".
 6. Klikněte na tlačítko "Vytvořit DNS záznam".

  • Jméno záznamu: zde napište název vaší subdomény (např. "eshop").
  • Typ záznamu A: ponechte pokud vám hoster uvedl, že by měla subdoména směřovat na IP adresu tzn. (např. "130.193.8.46").
  • Typ záznamu CNAME: na typ CNAME z typu A naopak změňte v případě, že vám hoster uvedl jmenný tvar (např. "host.example.com.").
  • Hodnota záznamu: v závislosti na typu záznamu (CNAME nebo A) vložte buď jmenný tvar zakončený tečkou nebo IP adresu.
  • TTL: Hodnota v sekundách, není nutné měnit.

 7. Nový záznam uložte a vyčkejte než se změna v síti internet projeví.

Co je to doména I., II., III. řádu nebo subdoména?

Doména I. řádu

Jedná se o nejvyšší (první) úroveň domény (tzv. TLD - Top Level Domain). Pro Česko je to zkratka ".CZ", pro Slovensko ".SK", pro Německo ".DE", atp.

Doména II. řádu

Doména II. řádu může reprezentovat např. název vaší firmy, obor vašeho podnikání a spolu s koncovkou TLD pak může vypadat např. "firma.cz".

Doména III. řádu (subdoména)

Subdoména je rozšíření doménového názvu o další úroveň. Je ve tvaru např. "eshop.firma.cz", kde eshop je název domény III. řádu. Subdomény je možné vytvářet u domén II. řádu. Za domény III. řádu se již neplatí správci domény.

IDN - Doménová jména s diakritikou

Jak mohu registrovat domény s diakritikou a co je to IDN?

IDN je moderní doménová technologie umožnující do DNS a tím i do doménových názvů vkládat znaky národních abeced. Vzhledem k tomu že se jedná o poměrně novou technologii, nemusí být správně podporována například ve všech webových rozhraních pro odesílání e-mailů, starších e-mailových klientech nebo prohlížečích. Tyto domény tedy například nebudou dosažitelné z prohlížeče Internet Explorer 6 a starší bez speciálního pluginu nebo z aplikace Microsoft Outlook a Microsoft Outlook Express, proto jejich registraci doporučujeme pouze jako doplnění k registraci klasické domény bez speciálních znaků národních abeced.

Jak taková doména vypadá?

Doména s IDN je například v příšerně-žluťoučký-kůň-úpěl-ďábelské-ódy.eu (tato věta se používá pro testování české diakritiky - obsahuje totiž všechny české znaky). Vzhledem k tomu, že celá technologie IDN je realizována na straně klienta v prohlížeči, skutečný název této domény tak jak je veden v registru domén, ale i v DNS je: xn--pern-luouk-k-pl-belsk-dy-08b7s8cujqhldtzlcxvna58mbrjjtfnqtt.eu. Tento název Vám tedy bude zobrazován například i na faktuře od naší společnosti a doména pod ním bude také dostupná z internetu bez použití IDN.

Jaké jsou podmínky registrace domén s IDN?

Pravidla se liší podle zvoleného TLD (.cz, .eu, .info, .de, ...) a naleznete je níže v detailním popisu. Při výběru doménového jména je zároveň nutné si uvědomit, že z důvodu implementace IDN do DNS není možné registrovat doménu s národními znaky o maximální délce 63 znaků jako je to u normálních domén. Maximální délka je závislá na četnosti těchto znaků, kdy je limitem 63 znaků po převedení na ascii tvar!

Seznam u nás dostupných TLD s podporou IDN

 • .eu - znaky národních abeced všech států EU
 • .de - znaky ä, ö, ü. Znak ß (ostré s) NENÍ podporován.
 • .info - znaky národních abeced Dánska, Islandu, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Německa, Polska, Švédska a Španělska. Znaky Korejské národní abecedy dovolují pravidla .info domén ale v současnosti je není možné u nás registrovat.

Podpora IDN v internetových prohlížečích

 • Internet Explorer 4, 5 - Podpora není
 • Internet Explorer 5.5, 6 - Podpora není. Možné doplnit pluginem.
 • Internet Explorer 7, 8 - IDN podporováno
 • Mozilla Firefox 1.x - Podpora není
 • Mozilla Firefox 2.x, 3.x - IDN podporováno
 • Google Chrome - IDN podporováno ve všech verzích
 • Safari 3.x, 4.x - IDN podporováno
 • Konqueror 3.3, 3.4, 4.x - IDN podporováno
 • Opera 9.x, 10.x - IDN podporováno

Podpora IDN v poštovních klientech

 • Microsoft Outlook 2000, 2003 - Podpora není. Možné doplnit pluginem.
 • Microsoft Outlook 2007 - IDN podporováno
 • Microsoft Outlook Express - Podpora není. Možné doplnit pluginem.
 • Mozilla Thunderbird 2 - Podpora není
 • Mozilla Thunderbird 3 - IDN podporováno
 • Apple Mail - IDN podporováno od verze 4.0 (Mac OS X Tiger)

Podpora IDN v nejznámějších freemailových službách

 • gmail.com - Podpora není.
 • mail.seznam.cz - Podpora není.
 • mail.centrum.cz - Podpora není.

Pravidla registrace .eu domén s IDN

Od 10.12.2009 je možno registrovat názvy domén s diakritikou a ostatními znaky národních abeced všech členských států EU, tedy včetně českých a slovenských znaků, ale i například všech znaků řecké abecedy a cyrilice.

Pravidla registrace .info domén s IDN

V TLD .info je nyní možné registrovat domény se znaky národních abeced Dánska, Islandu, Korei, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Německa, Polska, Švédska a Španělska.